ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Príprava na nasadenie do operácie

„Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku“


V týchto dňoch vrcholí príprava príslušníkov 12. mechanizovaného práporu na nasadenie do operácie „Predsunutá prítomnosť“ v Lotyšsku. Po úspešnom vykonaní prvej fázy bojovej previerky CREVAL, 20. marca, sa v súčasnosti pripravujú nitrianski vojaci v priestoroch Centra výcviku Lešť.

Čítať ďalej
  • 09.04. 2019
  • 12. mpr

Intenzívny výcvik dopravnej roty prCSS

Vo výcvikovom priestore Valaškovce bol v dňoch 25. až 28. marca 2019 vykonaný intenzívny výcvik dopravnej roty Práporu CSS Prešov. Výcvik riadil veliteľ 2. dopravnej čaty poručík Vladimír Germuška.

Čítať ďalej
  • 09.04. 2019
  • prCSS

Toxic Lance 2019 napreduje

Medzinárodné cvičenie jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Toxic Lance 2019, začalo svoju druhú polovicu. Štábom práporu rchbo 1. mb PS pripravované scenáre jednotlivých situácií už v prvom týždni dôkladne preverili pripravenosť jednotlivcov, tímov, ale aj celých jednotiek. Práca v ochrannom odeve a maske, tak ako by to bolo reálne, dá zabrať zvlášť v slnečnom počasí príchodzej jari. V ochranných odevoch pracujú všetci od veliteľov cez prieskumníkov, dekontaminátorov až po figurantov.

Čítať ďalej
  • 09.04. 2019
  • prrchbo

Nová aktivita Vojenskej polície SR

v rámci prevencie kriminality


Na základe novovzniknutej kooperácie medzi Vojenskou políciou a Základňou výcviku a mobilizačného doplňovania Martin bola Vojenská polícia natrvalo začlenená do študijných programov základného výcviku OS SR s ohľadom na plnenie priorít hlavného dokumentu prevencie kriminality platného v podmienkach MO SR a na súčasnú policajno-bezpečnostnú situáciu v rezorte MO SR, vrátane potrieb uplatňovania kvality a kvantity prevencie kriminality.

Čítať ďalej
  • 09.04. 2019
  • Vojenská polícia SR

Poradová prehliadka pred vyslaním

do operácie EUFOR – ALTHEA


Pri príležitosti vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine bola 4. apríla 2019 vykonaná v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin poradová prehliadka (Preparation for Overseas Movement – POM), spojená so slávnostnou rozlúčkou.

Čítať ďalej
  • 09.04. 2019
  • ZaVaMD

Knižné novinky