ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Psovodi VP ČR porazili všechny soupeře

Dvoučlenné družstvo psovodů Vojenské policie České republiky ukázalo, že nemá konkurenci. Ve všech disciplínách zvládlo bez problémů porazit jedenáct soupeřů na 14. ročníku Mistrovství ve výkonu psovodů a služebních psů Ministerstva obrany Slovenské republiky ve výcvikovém zařízení Vlkanová – Hronsek.

Čítať ďalej
  • 18.09. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Začalo sa cvičenie Slovenský štít 2018

Najväčšie tohtoročné vojenské cvičenie v SR


Na Slovensku prebieha v týchto dňoch najväčšie tohtoročné vojenské cvičenie Slovenský štít 2018 (Slovak Shield 2018). Ide o jedno z najvýznamnejších vojenských cvičení v stredoeurópskom priestore, na ktorom sa tento rok zúčastňuje takmer 1 500 slovenských vojakov. Spôsobilosti si precvičuje aj približne 250 vojakov štátov Vyšehradskej skupiny, príslušníkov Národnej gardy štátu Indiana a Pozemných síl USA v Európe.

Čítať ďalej
  • 17.09. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Hliadka sv. Barbory

V dňoch 3. až 7. septembra 2018 sa v priestoroch Národného centra EOD a RCHBO v Novákoch uskutočnil 2. ročník pyrotechnicko-prieskumnej súťaže "Hliadka sv. Barbory". Ide o mimorezortnú aktivitu príslušníkov OS SR a Ministerstva vnútra SR, zameranú na výmenu informácií, ktoré títo špecialisti získavajú počas svojej aktívnej služby pyrotechnických špecialistov.

Čítať ďalej
  • 17.09. 2018
  • NC EOD a RCHBO

Guardian Angels - Greater Middle East

V dňoch 14. a 15. augusta 2018 sa v priestoroch odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová uskutočnil workshop na tému „Guardian Angels - Greater Middle East“. Cieľom tohto workshopu bola prezentácia výcviku Vojenskej polície a možného smerovania v príprave čoraz viac aktuálnejšej taktickej spôsobilosti v medzinárodnom krízovom manažmente.

Čítať ďalej
  • 17.09. 2018
  • OKMVaK

Miesto činu 2018

V dňoch 12. a 13. septembra 2018 Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky usporiadal odbornú policajnú súťaž „Miesto činu 2018“ v priestoroch školiaceho strediska Slovenskej pošty, a.s. Belušské Slatiny.

Čítať ďalej
  • 17.09. 2018
  • Vojenská polícia SR

Knižné novinky