ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Prestižní ocenění Česká značka 2019

získala společnost Tatra Trucks


Prestiž i význam značky Tatra a společnosti Tatra Trucks jsou utvářeny výrobou výjimečných vozů, které se uplatňují v nejrůznějších odvětvích a na mnoha trzích, a také dlouhou tradicí jejich existence.

Čítať ďalej
  • 04.12. 2019
  • Tatra Trucks

Reakreditácia CMaS Žilina

Centrum metrológie a skúšobníctva Žilina (CMaS) ako špecializovaný odborný orgán Úradu logistického zabezpečenia Trenčín / Zásobovacej základne II. Martin v rámci procesu akreditácie úspešne potvrdilo svoju spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne v súlade s požiadavkami zákona o akreditácii a akreditačnými požiadavkami podľa normy ISO/IEC 17025:2017 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“.

Čítať ďalej
  • 04.12. 2019
  • ZZ II.

Policisté v Iráku jsou kráčející krevní bankou

Příslušníkům páté výcvikové jednotky Vojenské policie (5. VJVP) v iráckém Bagdádu nestačí plnit pouze služební úkoly spojené s nasazením v misi, ochotně a dobrovolně také dělají něco pro dobrou věc – darují krev pro záchranu lidských životů.

Čítať ďalej
  • 03.12. 2019
  • Armáda ČR

Najlepší vojaci Pozemných síl OS SR

Najlepším vojakom hodnostnej kategórie mužstvo vo výcvikovom roku 2019 v pozemných silách sa stal des. Vladimír Želinský príslušník 13. mpr / 1.mb a najlepším poddôstojníkom výcvikového roka 2019 v pozemných silách sa stal čat. Jaroslav Nadzam príslušník 11. mpr / 1. mb. Rozhodla o tom 20. - 21. novembra 2019 v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin komisia veliteľa pozemných síl OS SR.

Čítať ďalej
  • 03.12. 2019
  • Pozemné sily OS SR

Knižné novinky