ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Návšteva z Posádkového veliteľstva Praha

V dňoch 30. novembra a 1. decembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie veliteľov posádok hlavných miest Bratislava a Praha. Cieľom návštevy bola výmena skúseností pri zabezpečovaní štátno-protokolárnych aktivít.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2017
  • Veliteľstvo posádky Bratislava

Výber nových príslušníkov do prISTAR Prešov

V súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č. SCKM-45-158/2016 zo 4. októbra 2016 o personálnom výbere profesionálnych vojakov do práporu ISTAR 2. mb špecializácie 112 (odborník na spravodajstvo z ľudských zdrojov) vyhlasuje veliteľ Pozemných síl OS SR výber profesionálnych vojakov na obsadenie funkcií Čšp 112 v rote spravodajskej podpory práporu ISTAR Prešov v hodnostiach: poručík, rotmajster, rotný a čatár.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2017
  • Veliteľstvo pozemných síl

Minister Gajdoš uviedol do Siene slávy

ďalších štyroch novodobých veteránov


Sieň slávy ministerstva obrany je bohatšia o ďalších štyroch novodobých veteránov. Za mimoriadne skutky nad rámec plnenia služobných povinností do nej minister obrany SR Peter Gajdoš v pondelok 4. novembra uviedol pplk. v. v. Daniela Bavoľára, nrtm. Antonína Havlína a dvoch príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2017
  • Ministerstvo obrany SR

Získat zkušenosti v zahraniční operaci,

přejí si mladí vojenští záchranáři


Během uplynulých dvou týdnů se v posádce 25. protiletadlového raketového pluku uskutečnil další z řady speciálních zdravotnických výcviků CLS (Combat LifeSaver), ve kterém se vojáci učí, jak poskytnout prvotní neodkladnou pomoc v bojových podmínkách. Svou premiéru při vedení výuky si zde odbyli noví zdravotničtí záchranáři, kteří ke strakonickému útvaru nastoupili letos v červenci.

Čítať ďalej
  • 04.12. 2017
  • 25. plrp

Knižné novinky