ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Přijetí nových příslušníků UNOB

a nově povýšených vojáků u rektorky-velitelky


Rektorka-velitelka Univerzity obrany v Brně plukovnice Zuzana Kročová se ve středu 21. října setkala s novými příslušníky vojenské vysoké školy a s vojáky, kteří byli s účinností od 1. října jmenováni do vyšších hodností. Noví příslušníci přicházejí jak na místa v rámci školního pluku, tak na jednotlivé fakulty a do Centra jazykového vzdělávání.

Čítať ďalej
  • 27.10. 2020
  • Univerzita obrany v Brně

Rozkaz ministra obrany ke Dni vzniku

samostatného československého státu
– 28. říjen 1918


Každý rok oslovuje své podřízené i vojáky ministr obrany ve zvláštním rozkazu ke Dni vzniku samostatného Československa. Nejinak je tomu i letos, kdy vzpomínáme na naše předky, legionáře, hrdiny, kteří se o náš stát přičinili. Tito vlastenci, Češi i Slováci, jsou pro nás v dnešních dnech také morální vzpruhou, abychom čelili novým výzvám hrdě se zdviženou hlavou.

Čítať ďalej
  • 27.10. 2020
  • Ministerstvo obrany ČR

Spolupráce UNOB a MLCC se zdárně rozvíjí

V úterý 6. října 2020 podepsali rektorka-velitelka Univerzity obrany plukovnice gšt. Zuzana Kročová a ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky plukovník gšt. Daniel Zlatník na půdě jediné vojenské vysoké školy dohodu o spolupráci, která vytváří základ pro další rozvoj vzájemné součinnosti v oblasti vojenské logistiky.

Čítať ďalej
  • 27.10. 2020
  • Univerzita obrany v Brně

Ustavující zasedání Vědecké rady UNOB

Ve středu 14. října proběhlo první zasedání nově ustanovené Vědecké rady Univerzity obrany v Brně. Na úvod zasedání předala předsedkyně vědecké rady rektorka-velitelka plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., přítomným řádným členům a jednomu stálému hostu jmenovací dekrety.

Čítať ďalej
  • 26.10. 2020
  • Univerzita obrany v Brně

Knižné novinky