ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Pridelenec obrany USA na pôde veliteľstva

Pridelenec obrany Spojených štátov amerických v Slovenskej republike podplukovník Jakub Andrews so svojím sprievodom 21. novembra prvý krát navštívil veliteľstvo Pozemných síl OS SR, kde ho privítal veliteľ brigádny generál Jindřich Joch.

Čítať ďalej
  • 22.11. 2018
  • Pozemné sily OS SR

Kurz operačného plánovania

(Battle Staff NCO Course)


Pod záštitou hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša a veliaceho poddôstojníka Národnej Gardy štátu Indiana CSM Jamesa R. Gordona sa v termíne od 2. do 20. novembra 2018 uskutočnil v priestoroch Poddôstojníckej akadémie v Martine v poradí tretí Kurz operačného plánovania (Battle Staff NCO Course). Tento jedinečný kurz je výsledkom dlhoročnej spolupráce poddôstojníkých uborov OS SR a Národnej Gardy Indiana. Kurz bol riadený inštruktormi z Národnej gardy z Indiany (USA).

Čítať ďalej
  • 22.11. 2018
  • Ozbrojené sily SR

Medzinárodné cvičenie Joint Cooperation 2018

V dňoch 6. – 16. novembra 2018 pôsobilo 11 vybraných príslušníkov Strediska CIMIC a PSYOPS Martin pod velením kapitánky Denisy Haasovej z Veliteľstva pozemných síl OS SR na medzinárodnom cvičení Joint Cooperation 2018 v nemeckom Nienburgu.

Čítať ďalej
  • 22.11. 2018
  • Pozemné sily OS SR

Vojenská prísaha v Základni výcviku

a mobilizačného doplňovania Martin


Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin svoju prípravu na službu v Ozbrojených silách SR 203 nových profesionálnych vojakov, z toho bolo 38 žien.

Čítať ďalej
  • 22.11. 2018
  • ZaVaMD

MO SR upozorňuje na presuny techniky

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 19. do 25. novembra 2018. Celkovo by malo ísť o 22 cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun amerických, českých a poľských vojakov.

Čítať ďalej
  • 19.11. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky