ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

STARTEX cvičenia Fire Rescue 2019

V priestoroch Centra výcviku Lešť sa dňa 14.októbra 2019 začalo medzinárodné cvičenie vojenských hasičských jednotiek Fire Rescue 2019. Cvičenia sa zúčastňujú vojenské hasičské jednotky Vzdušných síl OS SR (VzS OS SR), vybrané hasičské jednotky Armády Českej republiky, príslušníci Úradu hlavného lekára a zdravotná záchranná služba Bratislava.

Čítať ďalej
  • 16.10. 2019
  • Vzdušné sily OS SR

Nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti

príslušníkov 1. mechanizovanej brigády


Uvádzanie do bojovej pohotovosti, plnenie úloh mobilizácie a opatrení na ochranu síl spoločne nacvičujú v dňoch 15. a 16. októbra príslušníci veliteľstva brigády, podriadené útvary a jednotky 1. mechanizovanej brigády pod velením náčelníka štábu plukovníka Jána Halaja.

Čítať ďalej
  • 16.10. 2019
  • 1. mb

V Maďarsku začalo mezinárodní cvičení

Cooperative Security 2019


Zvládání nelegální masové migrace a ochrana vnějších hranic – takový je námět mezinárodního cvičení Cooperative Security 2019 (COOPSEC 19), které začalo v Maďarsku v pondělí 14. října.

Čítať ďalej
  • 15.10. 2019
  • Armáda ČR

Mobilizačné cvičenie „Prešov 2019“ preverí

pripravenosť zložiek rezortu obrany a vnútra


Mobilizačné cvičenie „Prešov 2019“ v nasledujúcich dňoch preverí pripravenosť jednotlivých zložiek rezortu obrany a vnútra na plnenie úloh obrany štátu v prípade vyhlásenia vojnového stavu a nariadenia mobilizácie Ozbrojených síl SR.

Čítať ďalej
  • 15.10. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky