ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Naostro! - trebišovské líšky opäť v Lešti

Príslušníci 1. motorizovanej čaty 1. motorizovanej roty 23. motorizovaného práporu Trebišov splnili v dňoch 24. až 28. februára 2020, pod odborným riadením kapitána Ladislava Hlavu, úlohy výcviku ženijnej prípravy s témou „Ostré trhanie a mínovanie“ v leštianskom centre výcviku. Výcvik bol primárne orientovaný na ničenie prvkov ako drevo, betón a železo ostrou ženijnou muníciou.

Čítať ďalej
  • 05.03. 2020
  • 23. mopr

Výcvik v preprave po železnici

Výcvik v preprave po železnici, ktorý je dôležitým prvkom v príprave vojsk, si v termíne 2. a 3. marca nacvičili príslušníci prvej brigády, roty podpory velenia a práporu logistiky Topoľčany.

Čítať ďalej
  • 05.03. 2020
  • 1. mb

Chrbtová kosť OS SR snemovala v Bratislave

V priestoroch Klubu MO SR v Bratislave sa 3. marca uskutočnilo aj za účasti Náčelníka generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka. Vo svojom príhovore zhodnotil plnenie úloh poddôstojníckym zborom a mužstvom v roku 2019 a načrtol priority, ktoré ich čakajú v tomto výcvikovom roku.

Čítať ďalej
  • 04.03. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Ustanovenie náčelníka CMaS

a pracovné rokovanie veliteľa ZZ II. v Žiline


Dňa 2. marca 2020 sa v priestoroch Centra metrológie a skúšobníctva Žilina uskutočnilo pracovné rokovanie veliteľa ZZ II. Martin plk. Ing. Mariána Filipa.

Čítať ďalej
  • 04.03. 2020
  • ZZ II.

Robotici z FEL ČVUT uspěli v soutěži

DARPA Subterranean Challenge


Ve dnech 18. až 27. února 2020 proběhlo v USA další kolo prestižní robotické soutěže DARPA Subterranean Challenge. Účastníci okruhu Urban Circuit se sešli v podzemí nedostavěné jaderné elektrárny u města Olympia, stát Washington, kde jejich autonomní roboty hledaly schované předměty a čelily nástrahám spletitých prostor železobetonového bludiště pod zemským povrchem.

Čítať ďalej
  • 03.03. 2020
  • ČVUT

Knižné novinky