ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Rozbor cvičenia Slovenský Štít 2017

V súlade s Plánom cvičenia Slovenský Štít 2017 (SLSD 2017) vykonali dňa 30. novembra určení funkcionári Pozemných síl OS SR a pozvaní hostia Rozbor cvičenia SLSD 2017. Cieľom zamestnania bolo sumarizovať výsledky prvotného vyhodnotenia cvičenia SLSD 2017, prediskutovať identifikované poznatky a vydať pokyny pre spracovanie záverečného písomného vyhodnotenia cvičenia.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2017
  • Veliteľstvo pozemných síl

Príslušníci Čestnej stráže OS SR v Rumunsku

Dňa 1. decembra sa pri príležitosti osláv 99. výročia Národného dňa Rumunska konala slávnostná vojenská prehliadka v Bukurešti. Rumunské pozemné sily ako hostiteľ podujatia pozvali na slávnostnú prehliadku aj zahraničných partnerov z Bieloruska, Francúzka, Grécka, Kanady, Moldavska, Nemecka, Poľska, Slovenska, USA, Španielska, Talianska, Turecka a Spojeného kráľovstva.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2017
  • Veliteľstvo posádky Bratislava

Rotácia príslušníkov SLOVCON v Afganistane

Z dôvodu ukončenia pôsobenia 6. rotácie slovenského kontingentu v operácii Resolute Support (RS) v Afganistane bolo v dňoch 26. novembra až 30. novembra 2017 vykonané prevzatie a odovzdanie operačných úloh príslušníkom novej rotácie SLOVCON-u. Na správnosť a hladký priebeh odovzdania úloh novému kontingentu dozerala riadiaca skupina pod vedením príslušníka SCKM GŠ OS SR plukovníka Jozefa Svitka.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2017
  • Ozbrojené sily SR

Slovenskí vojaci už v Iraku cvičia

prvých inštruktorov pre oblasť odmínovania


Slovenskí vojaci už v Iraku začali s prípravou inštruktorov irackých bezpečnostných síl v oblasti odmínovania. V aktuálnom kurze by mali vycvičiť celkovo do 25 účastníkov. Zatiaľ 15 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobí v Iraku v rámci aktivity NATO Training and Capacity Building in Iraq (NTCB-I).

Čítať ďalej
  • 06.12. 2017
  • Ozbrojené sily SR

Generál Maxim v Afganistane

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR s delegáciou vykonal krátku inšpekciu slovenského kontingentu operácie Resolute Support v Afganistane.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2017
  • Ozbrojené sily SR

Knižné novinky