ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Lehká obrněná vozidla TITUS 6x6

dodá společnost Eldis Pardubice


Kolegium ministra obrany ve čtvrtek 23. srpna jednohlasně schválilo změnu dodavatele lehkých obrněných vozidel TITUS 6x6 pro Armádu České republiky. Dodavatelem bude společnost Eldis Pardubice, s.r.o., která je držitelem příslušné bezpečnostní prověrky a získala i licenci od francouzského výrobce nástavby Nexter Systems.

Čítať ďalej
  • 27.08. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Medzinárodné cvičenie Joint Fires II 2018

s účasťou 37 slovenských profesionálov


V dňoch 20. až 31. augusta 2018 sa v priestore Vojenského újezdu Hradište, Česká republika zúčastňuje 37 príslušníkov Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky medzinárodného cvičenia Joint Fires II 2018. Cvičenia sa pozemné sily zúčastňujú od roku 2017 a predstavuje spoločnú výcvikovú aktivitu jednotiek palebnej podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Poľskej republiky a Armády Českej republiky. Príslušníci pozemných síl plnia úlohy delostreleckého prieskumu a dopĺňajú štáb cvičiacich jednotiek na jednotlivých úrovniach velenia.

Čítať ďalej
  • 27.08. 2018
  • Pozemné sily OS SR

Slávnostné privítanie príslušníkov OS SR

EUFOR-ALTHEA a Resolute Support


Pri príležitosti privítania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky vracajúcich sa z operácií EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine a Resolute Support v Afganistane sa dňa 24. augusta v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin uskutočnil slávnostný nástup.

Čítať ďalej
  • 27.08. 2018
  • ZaVaMD

Bez práva na omyl

V priestoroch Centra výcviku Lešť v posledný augustový týždeň vrcholí záverečnými praktickými skúškami premiérový kurz špecialistov EOD na odstraňovanie improvizovaných výbušných zariadení pre príslušníkov OS SR. Organizuje ho Národné centrum EOD a RCHBO v Novákoch.

Čítať ďalej
  • 27.08. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

MO SR upozorňuje na presuny vojenskej techniky

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 27. augusta do 2. septembra 2018. Celkovo by malo ísť o 29 cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun českých a maďarských vojakov v súvislosti s Medzinárodnými leteckými dňami SIAF 2018 a presun chorvátskych vojakov.

Čítať ďalej
  • 27.08. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky