ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Poslanci výboru pro obranu jednali

se zástupci Ministerstva obrany ČR a Armády ČR


Ve středu 14. března 2018 se v prostorách Ministerstva obrany ČR uskutečnila 6. schůze Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny.

Čítať ďalej
  • 15.03. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Tažení Tatry na laně a běh se zatíženými nosítky

zvládl v Kábulu nejlépe český tým


Team Pulling Truck. Tak se jmenovala soutěž, která se uskutečnila na kábulské základně HKIA (Hamid Karzai International Airport). Šestičlenné týmy vojáků se utkaly ve dvou disciplínách: tažení Tatry na laně a běhu se zatíženými nosítky. Zvítězil tým českých vojáků ze základny Bagram Air Field.

Čítať ďalej
  • 15.03. 2018
  • Armáda ČR

Výcvik ostreľovačov

Za riadenia veliaceho poddôstojníka 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov nadrotmajstra Michala Tamáša sa v dňoch 22. až 23. februára 2018 a 5. až 8. marca 2018 uskutočnil spoločný výcvik ostreľovačov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov a 23. motorizovaného práporu Trebišov.

Čítať ďalej
  • 15.03. 2018
  • 21. zmpr

Toxic Lance 2018

Jednou z hlavných úloh NFIU SVK je koordinovať a podporovať medzinárodné výcviky a cvičenia na Slovensku. Dnes sa príslušníci NFIU SVK zúčastnili cvičenia Toxic Lance 2018, ktoré sa koná v RCHBO výcvikovom a skúšobnom centre Zemianske Kostoľany, kde príslušníci práporu RCHBO z Rožňavy, ale aj českí a americkí vojaci precvičujú činnosti s toxickými chemickými látkami.

Čítať ďalej
  • 15.03. 2018
  • prrchbo

MO ČR nakoupí tankovou munici

Ministryně obrany Karla Šlechtová včera schválila uzavření rámcové smlouvy na pořízení tankové munice od české společnosti STV Group. Rámcová smlouva na sedm druhů munice bude uzavřena v nejbližších týdnech.

Čítať ďalej
  • 14.03. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky