ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Střídání rot v rámci operace Resolute Support

Na letecké základně Bagram v Afghánistánu se v pondělí 16. dubna uskutečnil slavnostní ceremoniál předání operačního úkolu mezi 9. a 10. strážní rotou Armády České republiky (AČR) v operaci Resolute Support. Devátá rota ukončila své půlroční nasazení a plnění operačního úkolu předala svým nástupcům.

Čítať ďalej
  • 20.04. 2018
  • Armáda ČR

Experimentálne cvičenie protitankových jednotiek

Dňa 17. 4. 2018 sa v rámci procesu novopripravovanej služobnej pomôcky uskutočnilo experimentálne cvičenie bojového použitia protitankového družstva. Organizoval ho veliteľ roty bojovej podpory 12. mpr kapitán Peter Bystriansky. Hlavným garantom cvičenia bol určený rotmajster Peter Drevenák, veliaci poddôstojník protitankovej čaty.

Čítať ďalej
  • 20.04. 2018
  • Ozbrojené sily SR

Dvojtýždenný výcvik na Lešti úspešne zavŕšený

Uplynulé dva týždne boli pre jednotky 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov naozaj mimoriadne náročné. Dôvodom bol intenzívny výcvik na Lešti, na ktorom sa zúčastnili všetky jednotky 21. zmprs okrem tankovej roty, ktorá svoj výcvik uskutočnila pred Veľkou nocou.

Čítať ďalej
  • 20.04. 2018
  • 21. zmpr

Špecialisti palebnej podpory OS SR rokovali

V dňoch 4. a 5. apríla 2018 sa v priestoroch UVZ Zemplínska Šírava konalo v poradí 2. odborné zhromaždenie špecialistov palebnej podpory OS SR za riadenia Koordinátora palebnej podpory – náčelníka delostrelectva GŠ OSSR plk. Ing. Pavla Barančíka.

Čítať ďalej
  • 19.04. 2018
  • Ozbrojené sily SR

Liberečtí chemici kontrolováni komisí VAT

v Iráku prošli bez velkých problémů


Čeští chemici v Iráku už dva měsíce vyučují irácké chemické specialisty na základně Al Taji v pokročilých technikách ochrany proti zbraním hromadného ničení. Nedávno jejich činnost prošla navíc důležitou kontrolou komise VAT (Vulnerability Assessment Team).

Čítať ďalej
  • 17.04. 2018
  • Armáda ČR

Knižné novinky