ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Mobilizačné cvičenie „Prešov 2019“ preverí

pripravenosť zložiek rezortu obrany a vnútra


Mobilizačné cvičenie „Prešov 2019“ v nasledujúcich dňoch preverí pripravenosť jednotlivých zložiek rezortu obrany a vnútra na plnenie úloh obrany štátu v prípade vyhlásenia vojnového stavu a nariadenia mobilizácie Ozbrojených síl SR.

Čítať ďalej
  • 15.10. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Ročné previerky kynológov MS Poprad

V súlade s plánom prípravy Muničného skladu Poprad na mesiac október 2019 vykonali dňa 14. 10. 2019 príslušníci skupiny DaSS – psovodi previerky služobnej kynológie. Psovodi boli komisiou Vojenskej polície Vlkanová - Hronsek preverení z teoretických znalosti, ale aj z praktickej činnosti psov a psovodov s výsledkom „veľmi dobre“.

Čítať ďalej
  • 15.10. 2019
  • ZZ II.

V Iráku se při cvičení vyznamenali čeští chemici

Na základně Taji v Iráku proběhlo 5. a 6. října cvičení zaměřené na ochranu základny při napadení municí s bojovou chemickou látkou. Námětem bylo použití rakety s chemickou náplní. Cvičení se mimo jiné účastnili i čeští chemici 4. výcvikové jednotky chemického vojska z 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany, kteří zde hrají nepostradatelnou roli.

Čítať ďalej
  • 14.10. 2019
  • Armáda ČR

Královéhradecká aktivní záloha

dokončila druhý rok výcvikového cyklu


Kvalitní instruktoři, boj o osadu v reálném prostředí či kondiční testy – polní výcvik od 30. září do 8. října na Libavé zužitkovala pěší rota aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Hradec Králové v maximální možné míře.

Čítať ďalej
  • 14.10. 2019
  • Armáda ČR

Knižné novinky