ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Gun Run 2022 s účasťou Vojenskej polície

Dňa 1.októbra 2022 sa príslušníci Oddelenia špecializovaných policajných operácií Vlkanová Skupina Prešov rotmajster Miloš Halecký a rotmajster Jaroslav Foľta zúčastnili strelecko-taktickej súťaže Gun Run 2022 na strelnici Valkira pri obci Zohor na Záhorí. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, „Šport“ a „Duty“.

Čítať ďalej
  • 05.10. 2022
  • Vojenská polícia

Plavby/brody 13. mechanizovaného práporu

v Centre výcviku Lešť


Levický 13. mechanizovaný prápor vykonal v termíne od 1. do 3. októbra 2022 pod velením náčelníka štábu majora Mareka Žáčika rozhodujúci výcvik vodičov špeciálnych vozidiel v Centre výcviku Lešť.

Čítať ďalej
  • 04.10. 2022
  • 13. mpr

Príliš vzdialený most - TAC

Názov príspevku je prepožičaný zo známeho vojnového filmu o operácii Market garden, počas ktorej sa spojenci pokúsili obsadiť tri mosty cez rieku Rýn.

Čítať ďalej
  • 04.10. 2022
  • 11. mpr

Udělení čestného názvu pěší rotě AZ

Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha


V pondělí 3. října 2022 primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib udělil v Brožíkově sále Staroměstské radnice čestný název pěší rotě aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha.

Čítať ďalej
  • 04.10. 2022
  • KVV hl. m. Praha

Příslušníci KVV Pardubice se podíleli

na průběhu oblastních kol soutěže Legie


Československá obec legionářská pořádá každoročně pro žáky a studenty základních a středních škol celostátní branné závody odkazující na hrdiny, kteří bojovali na všech frontách první světové války v létech 1914 – 1918 a měli vliv na vznik samostatného Československa v roce 1918. Jsou také připomínkou hrdinů, kteří v období druhé světové války v létech 1939 – 1945 aktivně působili v zahraničním i domácím odboji a zasloužili se o osvobození okupované vlasti. Jedná se o závody Battlefield a Legie.

Čítať ďalej
  • 04.10. 2022
  • KVV Pardubice

Knižné novinky