ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Vojak prCSS s diamantovou plaketou

Veliaci poddôstojník Práporu CSS Prešov štábny nadrotmajster Miroslav Štadler bol ocenený za dlhoročné darcovstvo krvi Červeným krížom a územným spolkom Levice udelením Diamantovej plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho za viac ako 80 odberov krvi v rámci bezpríspevkového darcovstva.

Čítať ďalej
  • 16.12. 2019
  • prCSS

Presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 16. do 22. decembra 2019. Celkovo by malo ísť o 13 cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presuny amerických a poľských vojakov, ktorým bude poskytnutý sprievod Vojenskej polície SR.

Čítať ďalej
  • 16.12. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Národní ředitelé pro vyzbrojování států V4

jednali na Komorním Hrádku


Národní ředitelé pro vyzbrojování ze států Visegrádské skupiny se setkali ve středu 11. prosince v Komorním Hrádku. Schůzka proběhla v naší zemi v rámci aktuálního předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině.

Čítať ďalej
  • 13.12. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

POKOS: Děti z Beskyd už vědí, že

zachránit život pomůže hit Stayin' Alive


Naposledy v letošním roce se pracovníci odboru komunikace MO ČR vypravili s POKOS do Moravskoslezského kraje. Společně s příslušníky 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy přiblížili studentům a žákům problematiku projektu Příprava občanů k obraně státu.

Čítať ďalej
  • 13.12. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky