ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Ministr obrany předal profesorský dekret

Šárce Mayerové z Univerzity obrany Brno


Ministr obrany Lubomír Metnar v úterý 17. prosince předal jmenovací profesorský dekret Šárce Mayerové, zástupkyni vedoucího Katedry matematiky a fyziky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany Brno.

Čítať ďalej
  • 18.12. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

Rozlúčka so zástupcom veliteľa 13. mpr

Pondelok 16. decembra sa konal slávnostný nástup pri príležitosti rozlúčky so zástupcom veliteľa práporu majorom Petrom Živčákom. Počas nástupu sa veliteľ práporu podplukovník Richard Király osobne poďakoval majorovi Petrovi Živčákovi za prácu odvedenú v prospech práporu a poprial mu veľa zdravia a úspechov v zálohe.

Čítať ďalej
  • 18.12. 2019
  • 13. mpr

Koncoročné stretnutie veliteľa VePBA

s funkcionármi a veliteľmi podriadených súčastí


V pondelok 16. decembra 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Posádkového klubu Bratislava neformálne stretnutie veliteľa VePBA s hlavnými funkcionármi VePBA a veliteľmi podriadených súčastí spojené s pracovným obedom.

Čítať ďalej
  • 18.12. 2019
  • Veliteľstvo posádky Bratislava

Knižné novinky