ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Deň otvorených dverí – 22. mpr Michalovce

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 1. 6. 2018 v čase od 8.00 do 12.00 h v priestoroch 22. mechanizovaného práporu (mestské kasárne).

Čítať ďalej
  • 30.05. 2018
  • 22. mpr

Výcvik personálu do mierovej operácie UNFICYP

Výcvik kľúčového personálu (ďalej len „KP“) do septembrovej rotácie mierovej operácie UNFICYP sa aj tento rok uskutočnil vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ZaVaMD). V priebehu dvoch týždňov boli profesionálni vojaci pripravovaní na svoje nasadenie v teoretickej a aj praktickej rovine.

Čítať ďalej
  • 30.05. 2018
  • ZaVaMD

Výcvik v preprave po železnici vo vk Prešov

V dňoch 22. a 23. mája 2018 vykonalo Vrtuľníkové krídlo Prešov výcvik v preprave po železnici. Po teoretickej časti si vojaci po ročnej odmlke na železničnej stanici Šarišské Lúky opäť precvičili montáž univerzálnej nakladacej oceľovej rampy, tzv. UNOR, ktorá po kompletnom zložení umožnila precvičovať čelné vagónovanie kolesovej techniky.

Čítať ďalej
  • 30.05. 2018
  • vkpo

Knižné novinky