ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Prvé odborné zhromaždenie

vojenského zdravotníctva v roku 2020


Dňa 16. januára 2020 sa uskutočnila v zasadačke ÚHL Ružomberok pravidelná mesačná porada riaditeľa ÚHL Ružomberok, hlavného lekára OS SR so zdravotníckymi zástupcami všetkých zložiek OS SR a MO SR.

Čítať ďalej
  • 10.02. 2020
  • Úrad hlavného lekára OS SR

Ročná Lessons Learned konferencia

Vojenskej polície 2019


Hlavným cieľom ročnej Lessons Learned konferencie Vojenskej polície bolo zhromaždiť vojenských policajtov, ktorí sa zúčastnili vojenských operácií – národných, mnohonárodných, ako aj medzinárodných cvičení. Benefitom tohto stretnutia bolo posilnenie spôsobilostí a interoperability Vojenskej polície.

Čítať ďalej
  • 10.02. 2020
  • Vojenská polícia SR

Nový funkcionár vo veliteľských štruktúrach

Zásobovacej základne II – Martin


Za prítomnosti funkcionárov a príslušníkov štábu zásobovacej základne II. Martin dňa 10. februára v priestoroch učebne štábu privítal veliteľ ZZ II. plukovník Ing. Marián Filip nového funkcionára v štruktúrach Zásobovacej základne II.

Čítať ďalej
  • 10.02. 2020
  • ZZ II.

Presuny vojenskej techniky cez územie SR

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 10. do 16. februára 2020. Celkovo by malo ísť o 4 cestné presuny, pričom pôjde predovšetkým o presun poľských vojakov.

Čítať ďalej
  • 10.02. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Moderní technologie simulují i krizové situace,

se kterými se vojáci mohou setkat


Nasadit si speciální brýle, které vytvoří iluzi pobytu v objektu s nepřáteli, do ruky vzít makety zbraní ve skutečné velikosti, jež dokážou nasimulovat i zpětný ráz – takové pomůcky a technologie si mohli vyzkoušet účastníci odborné konference, spojené s ukázkou výcvikových programů využívaných armádou USA i Izraele. Tento týden v úterý a ve středu ji uspořádaly sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Čítať ďalej
  • 06.02. 2020
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky