ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Minister obrany Jaroslav Naď rokoval

s gréckym veľvyslancom G. Dimitriadisom


Predmetom utorkového stretnutia ministra obrany Jaroslava Naďa a veľvyslanca Helénskej republiky Georgiosa Dimitriadisa na pôde rezortu obrany bolo prediskutovanie aktuálnych tém v oblasti obrannej bilaterálnej spolupráce vrátane možností jej ďalšieho prehlbovania, ako aj plnenie úloh príslušníkov OS SR v zahraničných misiách a operáciách.

Čítať ďalej
  • 16.07. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Personálna zmena vo funkcii veliteľa ZZ II. Martin

Za prítomnosti NŠ pre podporu operácií GŠ OS SR, brig. gen. Ing. Ferdinanda Muríňa PhD., veliteľa ÚLZ plk. Ing. Jozefa Ševčíka, ako aj funkcionárov, príslušníkov a zamestnancov Zásobovacej základne II. Martin, sa dňa 14. júla 2020 v priestoroch kasárni SNP Martin-Podháj uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa Zásobovacej základne II. Martin.

Čítať ďalej
  • 16.07. 2020
  • ZZ II.

Branno-športový deň u 21. mpr

Dňa 13. júla 2020 pripravili príslušníci 21. mechanizovaného práporu Trebišov pre deti z Centra pre deti a rodinu vo Veľkých Kapušanoch branno-športový deň ako súčasť spolupráce v rámci projektu „Nájdi si svoj domov“.

Čítať ďalej
  • 16.07. 2020
  • 21. mpr

Americká kuše v čínských službách

Ve výzbroji speciálních protiteroristických útvarů se někdy vyskytují opravdu nezvyklé zbraně. Dokazují to například elitní jednotky čínské Lidové ozbrojené policie, protože na záběrech z jejich cvičení se objevily špičkové kladkové reverzní kuše.

Čítať ďalej
  • 15.07. 2020
  • Lukáš Visingr

Zajímavé informace pro řidiče

z tribotechnické laboratoře VTÚ


Tribotechnická laboratoř zkušebny speciálních systémů a zkušebny pohonných hmot a maziv v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov se zabývá praktickým prováděním tribotechnické diagnostiky motorů, převodovek a hydraulických systémů.

Čítať ďalej
  • 14.07. 2020
  • Vojenský technický ústav

Knižné novinky