ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

V Seredi sa začal výcvik ďalších vojakov

zaradených do aktívnych záloh


V Ženijnom prápore Sereď sa dnes začal výcvik ďalších vojakov zaradených do aktívnych záloh. 40 vojakov, z toho 6 absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, medzi ktorými je aj jedna žena, ako aj 10 bývalých profesionálnych vojakov a 24 absolventov povinnej vojenskej služby si bude v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov precvičovať svoje základné zručnosti a spôsobilosti prevažne v Centre výcviku Lešť.

Čítať ďalej
  • 11.06. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

MO SR upozorňuje na presuny cez Slovensko

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 11. do 17. júna 2018. Celkovo by malo ísť o 53 cestných presunov a 2 železničné transporty zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun českých a poľských vojakov.

Čítať ďalej
  • 11.06. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Modré barety darovali krv na Cypre

Myšlienka pomáhať a zachraňovať život neobchádza ani aktuálnu rotáciu vojakov pôsobiacich na Cypre. Pokračovateľmi už tradície darovania krvi v Sektore 4 v mierovej operácií UNFICYP sa stali ďalší 11 slovenskí profesionálni vojaci a 1 srbský vojak za čo im patrí veľké poďakovanie za ich šľachetný čin.

Čítať ďalej
  • 08.06. 2018
  • UNFICYP

Vyzkoušejte si být vojákem na 25 hodin!

Jedinečnou možnost vyzkoušet si být vojákem na 25 hodin, nabízí vojenský útvar ve Strakonicích. Ve dnech 31. srpna až 1. září 2018 organizuje akci s názvem „25 hodin s 25. protiletadlovým raketovým plukem“. Určená je lidem, kteří uvažují o službě v Armádě ČR a rádi by si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být vojákem z povolání.

Čítať ďalej
  • 07.06. 2018
  • 25. plrp

Knižné novinky