ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Ukážka spôsobilostí a poslania ZZ II. Martin

Dňa 10. septembra 2019 bola v priestoroch veliteľstva Zásobovacej základne II. Martin vykonaná ukážka spôsobilostí a poslania základne pre 35 profesionálnych vojakov útvarov OS SR – frekventantov zaradených do ďalšieho odborného výcviku odbornosti L10 u ZaVaMD Martin.

Čítať ďalej
  • 11.09. 2019
  • ZZ II.

Záchranáři Moravskoslezského kraje

se i letos zúčastní Dnů NATO


Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje se jako každoročně zúčastní programu Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR a stejně tak se bude podílet na zajištění samotné akce.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2019
  • Jagello 2000

Strakoničtí během cvičení v Boleticích

ladí taktické postupy


Sladit standardní operační postupy, zdokonalit se v boji se vzdušným protivníkem, ale i simulovat pozemní cíle pro předsunuté letecké návodčí. To vše je úkolem osmi desítek příslušníků 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, kteří se v těchto dnech ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice účastní taktického cvičení Red Dwarf.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2019
  • 25. plrp

Zaměstnanci Ministerstva obrany ČR

darovali školní potřeby dětem z Klokánku


O užitečné zpříjemnění začátku školního roku pro malé školáky z Klokánku v pražských Štěrboholech se postarali zaměstnanci Ministerstva obrany, sekce ekonomické, Agentury služeb a Agentury finanční. Uspořádali sbírku, v níž vybrali školní potřeby, které děti využijí ve školních lavicích.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

Príslušníci ZaVaMD Martin darovali krv

Príslušníci Dobrovoľnej vojenskej prípravy v Martine dňa 6. septembra 2019 bez nároku na príspevok darovali dobrovoľne to najcennejšie, čím môžu napomôcť pri záchrane ľudského života a to vlastnú krv.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2019
  • ZaVaMD

Knižné novinky