ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Vojenskí chemici budú cvičiť na Slovensku

Vojenskí špecialisti pre oblasť radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) si aj tento rok precvičia svoje postupy spolu so zahraničnými tímami na medzinárodnom vojenskom cvičení Toxic Valley 2018.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Slovenskí a českí vojaci si overia spôsobilosti

pri riešení krízových situácií


Príslušníci Ženijného práporu Sereď si spolu s príslušníkmi Armády Českej republiky z 15. ženijného práporu Bechyňe precvičia základné spôsobilosti pri plnení úloh v rámci domáceho krízového manažmentu, a to najmä pri vzniku živelných pohrôm. Cvičenie Rieka 2018 bude prebieha v Kráľovej nad Váhom od 9. do 14. septembra 2018.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Vlci a líšky spoločne

Na základe plánu prípravy na mesiac september vykonali 4. septembra 2018 obväziská 21. zmiešaného mechanizovaného práporu (21. zmpr) a 23. motorizovaného práporu (23. mopr) Trebišov spoločnú odbornú prípravu na Posádkovom cvičisku Veľké Ozorovce, za riadenia starších zdravotníkov 21. zmpr a 23. mopr.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2018
  • 23. mopr

Rezort obrany upozorňuje na presuny techniky

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 10. do 16. septembra 2018. Celkovo by malo ísť o 52 cestných presunov zahraničných vojsk a dva železničné transporty, pričom pôjde predovšetkým o presun amerických a poľských vojakov a prepravu v súvislosti s cvičením „Toxic Valley“.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Školenie IMINT - 6. časť

V dňoch 3. – 7. septembra 2018 sa na pôde Topografického ústavu v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie IMINT – 6. časť pod záštitou aliančného partnera z americkej národnej gardy Indiana.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2018
  • TOPÚ

Knižné novinky