ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Príprava chemikov vo Vrtuľníkovom krídle Prešov

V dňoch 3. až 5. apríla bola pre príslušníkov vrtuľníkového krídla za účasti riadiacich jednotlivých zamestnaní z útvarov vzdušných síl vykonaná základná príprava v spôsobe vyhodnocovania radiačnej-chemickej-biologickej (RCHB) situácie podľa SPJ-3-3/RCHBO ATP-45/E.

Čítať ďalej
  • 10.04. 2018
  • vkpo

Strakoničtí procvičovali nakládání techniky

Příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic absolvovali ve dnech 4. až 6. dubna na nádraží ve Strakonicích praktickou část výcviku v přepravě po železnici. V nakládání kolové a pásové techniky na železniční vozy se postupně zdokonalovali vojáci obou protiletadlových oddílů i praporu podpory.

Čítať ďalej
  • 09.04. 2018
  • 25. plrp

Vojáci se učili techniky boje zblízka

První dubnový týden proběhl v posádce 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích základní kurz boje zblízka. Vojáci se pod dohledem zdejších instruktorů učili techniky boje zblízka prvního stupně.

Čítať ďalej
  • 09.04. 2018
  • 25. plrp

Knižné novinky