ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Detský letný tábor 22. mechanizovaného práporu

Príslušníci 22. mpr zorganizovali v dňoch 22. až 26. júla 2019 pilotný projekt – „Detský letný tábor“, ktorý sa konal v priestoroch 22. mechanizovaného práporu Michalovce. Cieľom projektu bolo počas letných prázdnin spestriť program deťom zamestnancov a vojakov 22. mpr. Počas celého týždňa bol pre deti pripravený pestrý program. Prvý deň bol uvítací, kde sa deti medzi sebou zoznámili a spoznávali sa.

Čítať ďalej
  • 02.08. 2019
  • 22. mpr

Trojstranné rokovanie hlavných predstaviteľov

geografických služieb


V dňoch 24. až 26. júla 2019 sa v Topografickom ústave Banská Bystrica konalo trojstranné rokovanie hlavných predstaviteľov geografických služieb armád Poľskej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky.

Čítať ďalej
  • 02.08. 2019
  • TOPÚ

Mechanizovaná rota ukončila v Litvě činnost

Přesně po roce (dnem 31. července 2019) ukončilo svoji činnost na území Litvy rotní úkolové uskupení. Jednotka byla postavená na bázi mechanizované roty ze žateckého 41. mechanizovaného praporu v celkovém počtu do 230 osob. Působila v sestavě bojového uskupení s dalšími sedmi státy pod vedením Německa v rámci alianční předsunuté přítomnosti eFP (Enhanced Forward Presence). Celkem se na území Litvy vystřídalo více než 450 českých vojáků během dvou rotací.

Čítať ďalej
  • 01.08. 2019
  • Armáda ČR

Náměstkem MO ČR pro řízení sekce

vyzbrojování a akvizic bude Filip Říha


Ke dni 1. srpna 2019 jmenoval státní tajemník v Ministerstvu obrany ČR Petr Vančura po dohodě s ministrem obrany Lubomírem Metnarem náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO ČR Filipa Říhu. Nový náměstek vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo pět uchazečů.

Čítať ďalej
  • 01.08. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky