ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Príprava nitrianskych ženistov

V priestoroch ženijného cvičiska Váh seredského ženijného práporu prebiehala v tretí marcový týždeň zdokonaľovacia príprava inštruktorov boja proti nástražným výbušným systémom. Riadiaci zamestnania, ktorým bol veliaci poddôstojník ženijného práporu nadrotmajster Martin Siekela, pripomína, že zamestnanie využili aj na odbornú prípravu novo vytvorenej ženijnej čaty nitrianskeho mechanizovaného práporu.

Čítať ďalej
  • 19.03. 2018
  • Pozemné sily OS SR

Výcvik v preprave po železnici

V dňoch 6. a 7. marca 2018 v súlade s plánom prípravy Práporu Combat Service Support Prešov (prCSS) vo výcvikovom roku 2018 bol vykonaný výcvik v preprave po železnici pre príslušníkov práporu.

Čítať ďalej
  • 19.03. 2018
  • prCSS

Jinecké nováčky zocelil výcvik v Brdech

Padesát nováčků, kteří se chystali nastoupit ke 13. dělostřeleckému pluku „Jaselský“ do Jinců, muselo absolvovat doškolovací intenzivní výcvik. Ten navazoval na úspěšně absolvovanou základní přípravu u Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov.

Čítať ďalej
  • 16.03. 2018
  • Armáda ČR

Knižné novinky