ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Strelecká príprava veliteľstva pozemných síl

Po viac ako roku, v súlade s májovým plánom činnosti, sa 10. mája v poobedných hodinách príslušníci veliteľstva pozemných síl, počnúc veliteľom pozemných síl generálmajorom Ivanom Pachom, zúčastnili cvičenia strelieb v priestore Posádkovej strelnice Lipovník.

Čítať ďalej
  • 17.05. 2021
  • Pozemné sily OS SR

Sedm vojáků 22. zVrL úspěšně ukončilo

vojenskou autoškolu


Sedm příslušníků vzdušných sil AČR dnes na 22. základně vrtulníkového letectva absolvovalo pod dohledem zkušebních komisařů Vojenské policie závěrečné zkoušky v rámci odborného kurzu zaměřeného na získání oprávnění k řízení vozidel ozbrojených sil AČR skupiny B a C.

Čítať ďalej
  • 17.05. 2021
  • 22. zVrL

Sústredený výcvik „nováčikov“

V dňoch 5. až 7.mája 2021 sa uskutočnil sústredený výcvik novoprijatých profesionálnych vojakov, z dôvodu ich plnohodnotného zapojenia sa do výcviku jednotiek v rámci 21. mpr v aktuálnej etape. Výcviku sa zúčastnili profesionálni vojaci po ukončení základného vojenského výcviku a poručík po ukončení dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.

Čítať ďalej
  • 17.05. 2021
  • 21. mpr

Rezort obrany upozorňuje na plánované presuny

vojenskej techniky cez územie Slovenska


Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 17. do 23. mája 2021 je cez územie SR plánovaných dvadsaťdva cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.

Čítať ďalej
  • 17.05. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Príprava príslušníkov Vojenskej polície

k úkonom skráteného vyšetrovanie


V dňoch 3. až 7. mája 2021 sa v priestoroch Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek, konalo inštruktážno-metodické zamestnanie (ďalej len „IMZ“) s názvom Úkony skráteného vyšetrovania.

Čítať ďalej
  • 14.05. 2021
  • Vojenská polícia

Knižné novinky