ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Vlci cvičili aktívne zálohy

Uplynulé dva týždne sa pre príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov (21. zmpr) niesli najmä v znamení výcviku vojakov zaradených do aktívnych záloh. Keďže išlo o prvý výcvik aktívnych záloh zaradených pre 21. zmpr, bolo to niečo nové tak pre riadiacich ako aj pre cvičiacich.

Čítať ďalej
  • 15.04. 2019
  • 21. zmpr

Výcvik v prežití

Za riadenia príslušníkov spravodajskej skupiny 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov sa v priestore trebišovských kasárni a posádkového cvičiska Veľké Ozorovce uskutočnil výcvik v prežití, určený pre veliteľov mechanizovaných a prieskumných družstiev a ich zástupcov.

Čítať ďalej
  • 15.04. 2019
  • 21. zmpr

MO SR upozorňuje na presuny techniky

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 15. do 21. apríla 2019. Celkovo by malo ísť o 27 cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun poľských vojakov.

Čítať ďalej
  • 15.04. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Strakoničtí protiletadlovci shánějí do svých řad

nejčastěji řidiče a operátory


Strakonický protiletadlový pluk se snaží podpořit nábor nových vojáků. Organizuje proto řadu aktivit, kterými chce civilní veřejnosti přiblížit službu vojáků. Poslední podobná akce se uskutečnila tento čtvrtek a zaměřila se na představení profese vojenských řidičů a mechaniků.

Čítať ďalej
  • 12.04. 2019
  • 25. plrp

Vojáci 26. pvrp se zdokonalovali v boji zblízka

Ve dnech 2. až 5. dubna letošního roku se u 26. pluku velení, řízení a průzkumu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi konal výcvik boje zblízka. Během čtyřdenního kurzu se zdokonalovalo v boji 30 příslušníků převážně ze strážních jednotek radiotechnických rot 262. radiotechnického praporu a roty bojového zabezpečení 263. praporu podpory.

Čítať ďalej
  • 12.04. 2019
  • 26. pvrp

Knižné novinky