ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Podpis memoranda o spolupráci

mezi UO a VeV-VA na rok 2022


Dne 26. listopadu 2021 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Univerzitou obrany a Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov.

Čítať ďalej
  • 29.11. 2021
  • Univerzita obrany

Ozbrojené sily SR v najbližšom období

významne utlmujú výcvik


Vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s núdzovým stavom a nasadenie síl a prostriedkov na pomoc zdravotníctvu a asistenciu policajnému zboru, podľa uznesení vlády, ozbrojené sily utlmujú plánovaný výcvik. V súčasnosti prebiehajúce plánované výcvikové aktivity v Nemecku, Poľsku a rotácia jednotky nasadenej v Pobaltí budú dokončené.

Čítať ďalej
  • 29.11. 2021
  • Ozbrojené sily SR

Nejen dost postelí, nafty či roušek

Logistici musí umět zajistit daleko víc


V Rakovníku v pátek 26. listopadu skončilo týdenní cvičení Joint Effort 2021, během něhož vojáci trénovali poskytnutí podpory koaličnímu partnerovi při přesunu přes ČR. Tzv. Host Nation Support, tedy zabezpečení hostitelským státem, znamená vše od zajištění ubytování, doplnění pohonných hmot až po vyřešení havárie cizího vozidla či přesunu raněného do nemocnice. Reálný přesun aliančních jednotek přes Českou republiku je plánován na příští rok.

Čítať ďalej
  • 29.11. 2021
  • Armáda ČR

Bukureštská deviatka rokovala

o kolektívnej bezpečnosti a prehĺbení spolupráce


Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.

Čítať ďalej
  • 29.11. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Prvá oficiálna návšteva veliteľa 1. mb v Rožňave

Dňa 25. novembra sa v priestoroch Delostreleckých kasární v Rožňave uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa 54. raketometného oddielu podplukovníka Jána Hrica za prítomnosti veliteľa 1. mechanizovanej brigády brigádneho generála Alexandra Kollárika.

Čítať ďalej
  • 29.11. 2021
  • 54. rmo

Knižné novinky