ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Ukončenie výcviku tretej rotácie

„Predsunutá prítomnosť“ v Pobaltí


Pripravenosť a spôsobilosť na plnenie úloh príslušníkov tretej rotácie „Predsunutá prítomnosť“ v Pobaltí (eFP III. Latvia – JUN2019) bola preverená v termíne od 9. do 11. apríla komisiou bojovej previerky CREVAL. Bojová previerka bola vyvrcholením výcviku, ktorý prebiehal od začiatku výcvikového roka.

Čítať ďalej
  • 14.05. 2019
  • 12. mpr

Výcvik príslušníkov vojenskej poriadkovej služby

V dňoch 6. a 7. mája 2019 bol vykonaný výcvik príslušníkov vojenskej poriadkovej služby Práporu CSS Prešov. Cieľom výcviku bolo odborne pripraviť a vyškoliť profesionálnych vojakov na riadenie cestnej premávky pri presunoch prúdov vozidiel, kolón a konvojov po pozemných komunikáciách a vojenských cestách.

Čítať ďalej
  • 14.05. 2019
  • prCSS

Školenie inštruktorov rádiových staníc Harris

V dňoch 8. až 26. apríla 2019 sa v priestoroch Základne nasaditeľných KIS uskutočnil kurz „Školenie inštruktorov rádiových staníc Harris“. Inštruktormi kurzu boli príslušníci z USA, SFC (rotmajster) Juan Antonio Aviles a SFC Brandon Christopher Wagner. Školilo sa 20 profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení OS SR.

Čítať ďalej
  • 14.05. 2019
  • ZaNKIS

Výmena veliteľa spojeneckých síl v Európe

Náčelník generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Daniel Zmeko sa 3. mája v belgickom Monse zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli výmeny veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR).

Čítať ďalej
  • 14.05. 2019
  • Ozbrojené sily SR

Branné súboje 2019 v Nitre

Dňa 7. mája 2019 sa v priestoroch Obchodnej akadémie na Bolečkovej ulici v Nitre konal ďalší z tohtoročnej série už 3. ročníka Branných súbojov študentov stredných škôl. Toto podujatie v Nitre podporil svojou účasťou aj veliteľ Vzdušných síl OS SR generálmajor Ľubomír Svoboda. Cieľom podujatia bolo podporiť vlastenectvo a branné zručnosti mladých ľudí, a to najmä študentov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl.

Čítať ďalej
  • 14.05. 2019
  • plrb

Knižné novinky