ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Slavnostní vojenská přísaha

nových studentů Univerzity obrany


Dne 27. 10. 2021 se v 10.00 hodin v kasárnách Šumavská 4, Brno, uskuteční slavnostní přísaha studentů Univerzity obrany. Slavnostní akt přísahy je rozhodujícím závazkem, který na sebe dobrovolně berou noví příslušníci české armády. Její složení je i veřejným vyjádřením jejich odhodlání sloužit své zemi a sepětí vojáka se zájmy a osudy národa.

Čítať ďalej
  • 07.10. 2021
  • Univerzita obrany

IDET 2021: Nejmodernější armádní technika

i ovládání kyberprostoru


Okolo čtyř stovek českých a zahraničních firem se do pátku 8. října představí na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Tradičně největšími vystavovateli jsou Ministerstvo obrany ČR a Armáda ČR, které dnes do Brna přijeli podpořit ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata.

Čítať ďalej
  • 06.10. 2021
  • Ministerstvo obrany ČR

Cvičení odborníků na psychologické operace

Práci jim úmyslně maří aktivní záložníci


Na Olomoucku tento týden probíhá cvičení CIMIC/PSYOPS Cooperation 2021, letošní největší cvičení skupiny kybernetických sil a informačních operací s mezinárodní účastí, zaměřené na civilně-vojenskou spolupráci a na psychologické a informační operace. Sto vojáků a aktivních záložníků cvičí společně s kolegy ze Slovenska ve vojenském újezdu Libavá a také ve speciálním mobilním pracovišti v bystrovanských kasárnách.

Čítať ďalej
  • 06.10. 2021
  • Armáda ČR

Akademická obec UO se rozrostla

o dvě stovky studentů technických oborů


Práh studia na vojenské vysoké škole překročilo ve středu dopoledne téměř dvě stě nováčků magisterského studia, kteří pro své akademické vzdělání zvolili obory na Fakultě vojenských technologií. Ve dvou skupinách složili nad fakultní insignií předepsaný imatrikulační slib a z rukou děkana FVT plukovníka Vlastimila Neumanna obdrželi pamětní list.

Čítať ďalej
  • 06.10. 2021
  • Univerzita obrany

Armáda ČR dopravila do Libanonu

další část materiální pomoci


Transportní letoun C-295M dopravil do Libanonu další materiální dar, tentokrát se jednalo o první část z 675 pytlů (10,125 tun) pšeničné mouky, kterou poskytla společnost Mlýn Perner prostřednictvím pánů Daniela Pernera a Františka Malenínského.

Čítať ďalej
  • 06.10. 2021
  • Armáda ČR

Knižné novinky