ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Privítanie nových príslušníkov

Čestnej stráže prezidenta SR


Dňa 11. októbra veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Branislav Vavrinec privítal v Sieni cti a slávy nových príslušníkov ČS PSR, ktorí k nám prišli z prípravnej štátnej služby.

Čítať ďalej
  • 14.10. 2021
  • Čestná stráž prezidenta SR

Minister Naď sa zúčastnil na otvorení

výstavy inovatívnych technológií v oblasti EOD


V priestoroch bratislavského výstaviska sa dnes začal 6. ročník odborného podujatia „NATO EOD Demonstrations and Trials“, ktoré sa zameriava na prezentáciu spôsobilostí v oblasti EOD (likvidácia výbušných prostriedkov).

Čítať ďalej
  • 13.10. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Společnost ČEPS ocenila vojáky

za přínos při zajištění přenosové soustavy


Za přínos při ochraně národní kritické infrastruktury ocenila společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) v úterý 12. října 2021 v Míčovně Pražského hradu pracovníky orgánů veřejné správy, samosprávy, příslušníky Armády ČR a složek integrovaného záchranného systému.

Čítať ďalej
  • 13.10. 2021
  • Armáda ČR

Prvá porada nového veliteľa 1. mb Topoľčany

s veliteľmi priamo podriadených útvarov brigády


Dňa 12. októbra 2021 sa vo Veliteľstve 1.mechanizovanej brigády (1.mb) konala prvá porada veliteľa 1.mb plukovníka Alexandra Kollárika (od nástupu do funkcie veliteľa) za účasti hlavných funkcionárov veliteľstva, veliteľov priamo podriadených útvarov a samostatných jednotiek.

Čítať ďalej
  • 13.10. 2021
  • 1. mb

Kurz třetího věku na UO zahájen

Po roční přestávce způsobené epidemií koronaviru byl v pondělí 11. října 2021 na Klubu Univerzity obrany zahájen další ročník Kurzu třetího věku, určený pro vzdělávání seniorů v oblasti bezpečnosti a obrany státu, vojenství, vojenské vědy, umění, zdraví a životního stylu.

Čítať ďalej
  • 13.10. 2021
  • Univerzita obrany

Knižné novinky