ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

S plošným testovaním v Nitre

budú opäť pomáhať aj profesionálni vojaci


S plošným testovaním obyvateľov na prítomnosť ochorenia Covid-19 v okrese Nitra bude pomáhať do 150 príslušníkov Ozbrojených síl SR, z toho 30 zdravotníkov. O vyčlenení profesionálnych vojakov na poskytnutie súčinnosti pri testovaní dnes počas online rokovania rozhodla vláda SR.

Čítať ďalej
  • 06.01. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Tisíce speciálních zadání

pro ozbrojené síly a bezpečnostní sbory


Vojenský technický ústav, s. p. je jednou z mála tuzemských institucí, která poskytuje v branně bezpečnostním průmyslu tak rozsáhlé spektrum zkoušek, na jejichž konci jsou souhrnné výsledky.

Čítať ďalej
  • 05.01. 2021
  • Vojenský technický ústav

Odběrové centrum ÚVN s větším komfortem

pro pacienty i zdravotníky


Od prvních dnů, kdy se v Česku vyskytl nový typ koronaviru SARS-CoV-2, se Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha zapojuje významně do všech aktivit vedoucích ke zvládnutí pandemie nového typu koronaviru.

Čítať ďalej
  • 05.01. 2021
  • Ústřední vojenská nemocnice

Výcvik Malijců se přesouvá do míst nasazení

Druhá jednotka ochrany z výcvikového tábora Koulikoro se v uplynulých dnech podílela, společně s instruktory výcviku, na přípravě malijských instruktorů z poddůstojnické školy v Banankoru. Vojáci 4. úkolového uskupení mise AČR EUTM Mali takto přispívají ke zvyšování schopností malijských ozbrojených sil. V rámci naplňování nového mandátu mise se tak výcvik více přesouvá z výcvikového kempu v Koulikoro do vzdálenějších míst.

Čítať ďalej
  • 05.01. 2021
  • Armáda ČR

Dokončenie výmeny spôsobilosti

v operácii Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku


V dňoch 28. až 30. decembra 2020 bol pod vedením dvoch príslušníkov NCVD OS SR vykonaný najdlhší pozemný presun techniky v histórii OS SR, ktorým bola dokončená výmena spôsobilosti v operácii predsunutá prítomnosť.

Čítať ďalej
  • 05.01. 2021
  • NCVD Bratislava

Knižné novinky