ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Konference Vojenského výboru NATO v Bruselu

Ve dnech 13. až 15. ledna se náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata zúčastnil konference Vojenského výboru NATO v Bruselu. Hlavními tématy jednání bylo nasazení vojsk v zahraničních operacích, aktivity NATO a aktualizace koncepčních aliančních dokumentů.

Čítať ďalej
  • 17.01. 2020
  • Armáda ČR

Prezidentka Slovenskej republiky navštívila

Veliteľstvo pozemných síl OS SR


Prezidentka a zároveň hlavná veliteľka Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) Zuzana Čaputová v sprievode Ministra obrany SR Petra Gajdoša a náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka v rámci svojho oficiálneho programu navštívila 16. januára 2020 veliteľstvo pozemných síl.

Čítať ďalej
  • 17.01. 2020
  • Pozemné sily OS SR

Spoločná veliteľská príprava veliteľstva 1. mb

Prvá tohtoročná spoločná veliteľská príprava profesionálnych vojakov a zamestnancov Veliteľstva topoľčianskej brigády, roty podpory velenia a veliteľov priamo podriadených útvarov z Martina, Nitry, Levíc, Rožňavy a Serede sa uskutočnila dňa 16. januára v priestoroch posádkového klubu Jaselských kasárni.

Čítať ďalej
  • 17.01. 2020
  • 1. mb

Deň raketového vojska a delostrelectva

pod Matúšovým hradom


Mierové námestie pod trenčianskym hradom sa spoločne s Posádkovým klubom Trenčín stalo 15. januára miestom osláv 75. výročia jaslovskej bitky a Dňa raketového vojska a delostrelectva.

Čítať ďalej
  • 16.01. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Generálska hodnosť je pre vojaka česť,

ale aj záväzok do budúcnosti


Na základe vládou schváleného návrhu ministra obrany dnes prezidentka SR a hlavná veliteľka Ozbrojených síl SR Zuzana Čaputová vymenovala príslušníkov Ozbrojených síl SR plukovníkov gšt. Ivana Baloga a Vladimíra Lengvarského do prvej generálskej hodnosti „brigádny generál“. Zároveň povýšila do hodnosti „generálporučík“ doterajšieho generálmajora Josefa Pokorného.

Čítať ďalej
  • 15.01. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky