ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Generál Zmeko rokoval v SHAPE

s generálom Todom Woltersom


V rámci pracovnej návštevy náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko v sprievode svojho zástupcu generálporučíka Josefa Pokorného, náčelníka Štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl SR brigádneho generála Petra Babiara a staršieho vojenského poradcu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR plukovníka Róberta Tibenského navštívil dňa 2. júla 2020 Najvyššie veliteľstvo spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v Monse, Belgicko. Súčasťou delegácie bol aj vojenský predstaviteľ pri Vojenskom výbore NATO generálmajor Ondřej Novosad.

Čítať ďalej
  • 03.07. 2020
  • Ozbrojené sily SR

Zmeny v procese nákupu výstroja

pre vojakov Ozbrojených síl SR


Súčasné vedenie rezortu obrany realizuje kroky potrebné k obstaraniu výstrojných súčiastok, materiálu a služieb s tým súvisiacich pre vojakov. Na tento účel je v roku 2020 vyčlenených viac ako 15,5 mil. eur. Oproti roku 2019 tak pre túto oblasť vyčlenilo o takmer 3,3 mil. eur viac.

Čítať ďalej
  • 02.07. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Oddělení Q“ ve Kbelích

– chlouba vojenského výzkumu


Časopis Ministerstva zahraničních věcí České republiky „Moderní ekonomická diplomacie" zveřejňuje ve svém červnovém čísle článek o Vojenském technickém ústavu, s. p. pod názvem „Oddělení Q“ ve Kbelích – chlouba vojenského výzkumu.

Čítať ďalej
  • 01.07. 2020
  • Vojenský technický ústav

Velitelství pozemních sil oficiálně zahájilo

činnost v nové posádce v Olomouci


Ve středu 1. července se v Žižkových kasárnách v Olomouci uskutečnil slavnostní nástup Velitelství pozemních sil. Za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty, poslanců Parlamentu České republiky Antonína Staňka a Pavla Jelínka a desítek dalších hostů tak velitelství udělalo pomyslnou tečku za přesunem z Prahy a oficiálně zahájilo svoje působení v nové posádce.

Čítať ďalej
  • 01.07. 2020
  • Armáda ČR

Knižné novinky