ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Plánované presuny vojenskej techniky

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 15. do 21. júna 2020 sú cez územie SR plánované tri cestné presuny zahraničných spojeneckých ozbrojených síl. Konkrétne pôjde o presuny českých vojakov v súvislosti s konferenciou k cvičeniu „Clear Sign 2020“ a taktiež o presun poľských vojakov.

Čítať ďalej
  • 15.06. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Bez speciálního osvědčení

řidič vojenské Tatry nevyjede


Jednou z nejčastěji obsazovaných a nejvíce žádaných profesí u armádních logistiků je řidič. U 14. pluku logistické podpory je téměř polovina služebních míst obsazena řidiči profesionály, řada z těchto míst je přitom kombinovaných s dalšími specializacemi. Aby mohl voják z povolání nebo civilní zaměstnanec resortu obrany funkci řidiče vykonávat, musí být držitelem speciálního osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil.

Čítať ďalej
  • 12.06. 2020
  • Armáda ČR

Systémy ochrany priestoru a nový skener

pre vojenských policajtov


V priestoroch Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-Hronsek sa v dňoch 8. až 10. júna uskutočnilo praktické zamestnanie. V jeho priebehu okrem iného pracovníci súkromnej spoločnosti zaškolili príslušníkov Vojenskej polície v ovládaní integrovaného systému ochrany.

Čítať ďalej
  • 12.06. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Rozlúčka so zástupcom veliteľa VePBA

Dňa 11. júna sa na nástupisku útvaru v kasárňach Vajnory uskutočnil slávnostný nástup príslušníkov Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA) pri príležitosti odchodu podplukovníka Romana Grnáča z postu zástupcu veliteľa VePBA. Pred nastúpenými jednotkami mu bol prečítaný personálny rozkaz riaditeľa PÚ OS SR, ktorým bol dňa 15. júna vyčlenený na plnenie úloh k Vojenskej kancelárii prezidenta SR.

Čítať ďalej
  • 12.06. 2020
  • Veliteľstvo posádky Bratislava

Ministr obrany Lubomír Metnar se zúčastnil

jednání Koalice pro Sahel


Ministr obrany Lubomír Metnar se dnes zúčastnil videokonference ministrů obrany zemí zapojených do vojenských aktivit Koalice pro Sahel, iniciativy ke koordinaci činností mezinárodního společenství v Sahelu založené v lednu 2020.

Čítať ďalej
  • 12.06. 2020
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky