ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Čestná stráž privítala predsedu

Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR


Dňa 6. decembra 2018 sa uskutočnila návšteva predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radka Vondráčka v priestoroch Národnej rady SR, kde ako prvý zahraničný politik vystúpil na rokovaní parlamentu SR.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2018
  • Veliteľstvo posádky Bratislava

Minister Gajdoš rokoval v Sarajeve

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v Sarajeve rokoval s ministerkou obrany Bosny a Hercegoviny Marinou Pendeš. Počas stretnutia diskutovali o pôsobení slovenských vojakov v operácii EUFOR ALTHEA, ako aj o možnostiach spolupráce ozbrojených síl oboch štátov v oblasti spoločného výcviku a vzdelávania.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

ČEPS ocenila příslušníky aktivní zálohy

Za přínos při ochraně národní kritické infrastruktury ocenila společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) v úterý 4. prosince 2018 v Míčovně Pražského hradu příslušníky aktivní zálohy. Za Armádu České republiky se slavnostního aktu zúčastnil první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučík Jiří Baloun.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2018
  • Armáda ČR

Marcová rotácia 2019 UNFICYP

potvrdila svoju pripravenosť


„All stations, all stations, Endex!“ – týmto povelom bolo v stredu ukončené dvojdňové kontrolné cvičenie príslušníkov jednotky pripravujúcej sa do operácie UNFICYP. Vyvrcholením trojtýždňového úsilia vynaloženého počas spoločného a odborného výcviku budúcich modrých baretov bolo záverečné taktické cvičenie, ktoré sa konalo v termíne 27. až 28. novembra 2018 v priestoroch posádkového cvičiska plrb Kolíňanský vrch.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2018
  • plrb

CROSSFIT 2018

Dňa 29. novembra 2018 sa v priestoroch útvarovej posilňovne dopravného krídla Kuchyňa uskutočnil historicky 1. ročník súťaže v CROSSFIT-e.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2018
  • dkk

Knižné novinky