ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Joint Fires 2017

V dňoch 15. - 26. októbra 2017 sa uskutočnilo vo „Vojenskom Újezdě Hradiště“, okres Karlové Vary, medzinárodné cvičenie „Joint Fires 2017“ za účasti príslušníkov Armády ČR, Ozbrojených síl SR a Sił Zbrojnych RP.

Čítať ďalej
  • 07.11. 2017
  • Ozbrojené sily SR

Modré barety potvrdili svoju pripravenosť

V rámci kontroly operačnej pripravenosti nového personálu UNFICYP, ktorý rotoval v mesiaci september 2017, boli z úrovne vojenského veliteľa misie UNFICYP a štábu veliteľstva UNFICYP vykonané inšpekcie pripravenosti na plnenie operačných úloh v Sektore 4 a úloh spojených s výkonom činností podporných prvkov v priestore operácie.

Čítať ďalej
  • 07.11. 2017
  • UNFICYP

Príslušníci OS SR odchádzajú do Iraku

Dňa 27. októbra 2017 sa v priestoroch ženijného práporu v Seredi konal slávnostný nástup pri príležitosti odchodu pätnástich príslušníkov Ozbrojených síl SR do operácie Iracká podpora.

Čítať ďalej
  • 07.11. 2017
  • Ženijní prápor Sereď

Protiletadlovci z Litvy už podruhé ve Strakonicích

Letos již podruhé připravil 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice odbornou stáž pro příslušníky litevských ozbrojených sil. Stejně jako v březnu, kdy se uvedený výcvik konal poprvé, se litevští vojáci minulý týden ve Strakonicích zdokonalovali v přípravě a vedení operací jednotek pozemní protivzdušné obrany dle standardů NATO.

Čítať ďalej
  • 02.11. 2017
  • 25. plrp

Knižné novinky