ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Výcvik príslušníkov OS SR nasadených

do operácie EUFOR – ALTHEA


Na začiatku decembra 2019 oslávila operácia EUFOR – ALTHEA 15. výročie pôsobenia v krajine Bosna a Hercegovina. Už od vzniku operácie Ozbrojené sily SR participujú na napĺňaní jednotlivých cieľov operácie, udržiavajú bezpečné prostredie v krajine a zabezpečujú tiež výcvik pre ďalšie rotácie.

Čítať ďalej
  • 04.02. 2020
  • ZaVaMD

Raketometný oddiel opúšťa náčelník štábu

Bránami raketometného oddielu prešiel 31. januára 2020 posledný krát náčelník štábu major Pavol Pocklan. Svoju bohatú vojenskú kariéru začal už v roku 1997 ako študent Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Počas svojej kariéry zastával mnoho veliteľských a riadiacich funkcií, no vždy ostal verný delostrelectvu.

Čítať ďalej
  • 04.02. 2020
  • rmo

Nástup príslušníkov ZaVaMD Martin

Pri príležitosti ukončenia pôsobenia vo funkcii zástupcu veliteľa základne výcviku a mobilizačného doplňovania sa 29. januára konal nástup príslušníkov základne. S profesionálnymi vojakmi a zamestnancami základne sa rozlúčil podplukovník Róbert Parišek, ktorý svoju bohatú vojenskú kariéru v ozbrojených silách končí dňom 31. januára 2020.

Čítať ďalej
  • 04.02. 2020
  • ZaVaMD

Unikátní CBRN Reachback centrum

poskytuje poradenství v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení


Ve čtvrtek 30. ledna navštívila mezinárodní centrum ve Vyškově, specializující se na ochranu proti zbraním hromadného ničení (Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence - JCBRN Defence COE), velvyslankyně Kanady Ayesha Patricia Rekhi. Prohlédla si také CBRN Reachback centrum, které nejen členským státům NATO radí, jak čelit chemickým, biologickým, jaderným a radiologickým hrozbám.

Čítať ďalej
  • 03.02. 2020
  • Armáda ČR

Rezort obrany upozorňuje na presuny techniky

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 3. do 9. februára 2020. Celkovo by malo ísť o 24 cestných presunov, pričom pôjde predovšetkým o presun amerických a českých vojakov, ktorým bude poskytnutý sprievod Vojenskej polície.

Čítať ďalej
  • 03.02. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky