ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Nový funkcionár vo veliteľských štruktúrach

Zásobovacej základne II – Martin


Za prítomnosti funkcionárov a príslušníkov štábu zásobovacej základne II. Martin dňa 10. februára v priestoroch učebne štábu privítal veliteľ ZZ II. plukovník Ing. Marián Filip nového funkcionára v štruktúrach Zásobovacej základne II.

Čítať ďalej
  • 10.02. 2020
  • ZZ II.

Presuny vojenskej techniky cez územie SR

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 10. do 16. februára 2020. Celkovo by malo ísť o 4 cestné presuny, pričom pôjde predovšetkým o presun poľských vojakov.

Čítať ďalej
  • 10.02. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Moderní technologie simulují i krizové situace,

se kterými se vojáci mohou setkat


Nasadit si speciální brýle, které vytvoří iluzi pobytu v objektu s nepřáteli, do ruky vzít makety zbraní ve skutečné velikosti, jež dokážou nasimulovat i zpětný ráz – takové pomůcky a technologie si mohli vyzkoušet účastníci odborné konference, spojené s ukázkou výcvikových programů využívaných armádou USA i Izraele. Tento týden v úterý a ve středu ji uspořádaly sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Čítať ďalej
  • 06.02. 2020
  • Ministerstvo obrany ČR

Žatečtí jsou připraveni k nasazení

v rámci alianční iniciativy NRI


Od prvního ledna letošního roku vyčleňuje Armáda ČR 41. mechanizovaný prapor do struktury iniciativy připravenosti NRI (NATO Readiness Initiative). V případě potřeby by celkem 40 tisíc aliančních vojáků bylo schopných nasazení do 30 dnů. Připravenost Žateckých přijel včera zkontrolovat náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata.

Čítať ďalej
  • 06.02. 2020
  • Armáda ČR

Darovanie krvi na Cypre

Ako je už zvykom, aj na začiatku tohto roka naši profesionálni vojaci pôsobiaci vo vojenskej operácii UNFICYP na Cypre zorganizovali darovanie krvi pre miestnu nemocnicu v obci Dheryneia. Týmto činom poukázali na svoju silnú morálnu stránku a odhodlanie nezištne pomáhať iným.

Čítať ďalej
  • 06.02. 2020
  • Ozbrojené sily SR

Knižné novinky