ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

MO SR podporí projekty mimovládnych organizácií

Ministerstvo obrany SR aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií. Prostredníctvom zverejnenej výzvy im prerozdelí takmer 100 000 eur, a to vo výške od 500 a maximálne do 50 000 eur na jeden projekt. O dotáciu môžu mimovládne organizácie požiadať do 31. marca 2020.

Čítať ďalej
  • 04.02. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Výcvik príslušníkov OS SR nasadených

do operácie EUFOR – ALTHEA


Na začiatku decembra 2019 oslávila operácia EUFOR – ALTHEA 15. výročie pôsobenia v krajine Bosna a Hercegovina. Už od vzniku operácie Ozbrojené sily SR participujú na napĺňaní jednotlivých cieľov operácie, udržiavajú bezpečné prostredie v krajine a zabezpečujú tiež výcvik pre ďalšie rotácie.

Čítať ďalej
  • 04.02. 2020
  • ZaVaMD

Raketometný oddiel opúšťa náčelník štábu

Bránami raketometného oddielu prešiel 31. januára 2020 posledný krát náčelník štábu major Pavol Pocklan. Svoju bohatú vojenskú kariéru začal už v roku 1997 ako študent Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Počas svojej kariéry zastával mnoho veliteľských a riadiacich funkcií, no vždy ostal verný delostrelectvu.

Čítať ďalej
  • 04.02. 2020
  • rmo

Nástup príslušníkov ZaVaMD Martin

Pri príležitosti ukončenia pôsobenia vo funkcii zástupcu veliteľa základne výcviku a mobilizačného doplňovania sa 29. januára konal nástup príslušníkov základne. S profesionálnymi vojakmi a zamestnancami základne sa rozlúčil podplukovník Róbert Parišek, ktorý svoju bohatú vojenskú kariéru v ozbrojených silách končí dňom 31. januára 2020.

Čítať ďalej
  • 04.02. 2020
  • ZaVaMD

Knižné novinky