ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Otváracie zasadnutie Fóra OBSE

pre bezpečnostnú spoluprácu


Pod vedením Slovenskej republiky sa dnes v Hofburgu uskutočnilo prvé otváracie zasadnutie Fóra OBSE (OSCE - Organization for Security and Cooperation in Europe) pre bezpečnostnú spoluprácu (FBS). Prevzatím insígnií predsedníctva od Srbskej republiky v decembri minulého roka, sa tak Slovenská republika prakticky ujala historicky prvého predsedníctva v tomto formáte.

Čítať ďalej
  • 18.01. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Delostrelci oslavovali v posádkovom klube

V priestoroch Posádkového klubu Bratislava sa 15. januára uskutočnili oslavy Dňa delostrelectva, ktoré inicioval a zorganizoval v spolupráci s MO SR, GŠ OS SR a veliteľstvom bratislavskej posádky Cech puškárov a delostrelcov Bratislava.

Čítať ďalej
  • 18.01. 2018
  • Ozbrojené sily SR

Uvedenia štábneho kaplána plrb do funkcie

V pondelok 15. januára, pri príležitosti uvedenia štábneho kaplána brigády poručíka Jaroslava Jablonského do funkcie, navštívili Protilietadlovú raketovú brigádu (plrb) v Nitre J.E. Mons. František Rábek – ordinár OS a OZ SR, plukovník Marko Trochan – vojenský dekan Veliteľstva Vzdušných síl OS SR, major Štefan Bartko – duchovný pre pastoráciu policajtov a kapitán Peter Hasara – duchovný pre pastoráciu väzenskej a justičnej stráže.

Čítať ďalej
  • 18.01. 2018
  • plrb

MO ČR otevře pobočku vojenské školy

Záměr zřídit v Karlovarském kraji pobočku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové přivítala ministryně obrany Karla Šlechtová. „Chci, aby pobočka vojenské střední školy v Karlovarském kraji byla úspěšnou a prestižní školou," řekla ministryně obrany Karla Šlechtová.

Čítať ďalej
  • 17.01. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky