ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Výcvik 12. strážní roty pokračuje

i v zahraniční operaci


I po převzetí operačního úkolu se vojáci 12. strážní roty BAF nadále zdokonalují v odbornostech, které při své práci v zahraniční operaci nejvíce potřebují. Výcvik v taktice, řidičské, zdravotní či střelecké přípravě a v neposlední řadě také komplexní cvičení na téma eskalace síly.

Čítať ďalej
  • 21.05. 2019
  • Armáda ČR

Ženské velenie vojenskej operácie UNFICYP

na návšteve u jednotky SLOVCON


Po prvýkrát v histórii vojenskej operácie UNFICYP zastávajú obidve riadiace pozície ženy – Head of Mission (hlavná politická predstaviteľka) p. Elizabeth Spehar a Force Commander (vojenská veliteľka UNFICYP) generálmajorka Cheryl Pearce, ktoré v piatok, 10. mája, navštívili príslušníkov jednotky SLOVCON v kempe gen. M. R. Štefánika vo Famaguste.

Čítať ďalej
  • 21.05. 2019
  • UNFICYP

Vojenská prísaha v ZaVaMD Martin

Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 17. mája v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin svoju prípravu na službu v Ozbrojených silách Slovenskej republiky 98 nových profesionálnych vojakov, z toho bolo 19 žien.

Čítať ďalej
  • 21.05. 2019
  • ZaVaMD

Slávnostná rozlúčka RS Afganistan a NMI Iraq

Pri príležitosti vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie Resolute Support v Afganistane a NATO Mission Iraq bola 17. mája 2019 vykonaná slávnostná rozlúčka v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania.

Čítať ďalej
  • 21.05. 2019
  • ZaVaMD

Knižné novinky