ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Športový deň profesionálnych vojakov zo Serede

Vo štvrtok 6. augusta ženisti zo Serede vymenili maskáče za športovú ústroj, aby zrealizovali športový deň veliteľa ženijného práporu. Za účasti takmer stoštyridsať profesionálnych vojakov a vojačiek sa súťažilo v rôznych disciplínach (preťahovanie lanom, futbal a volejbal).

Čítať ďalej
  • 13.08. 2020
  • žpr

Veľký detský deň na Zelenej vode

v Novom Meste nad Váhom


V sobotu, 8. augusta sa v Novom Meste nad Váhom v areáli Zelená voda uskutočnilo podujatie pod názvom „Veľký detský deň“ zamerané na pozitívnu prezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len OS SR) na verejnosti, o ktorú sa postarali svojimi statickými a dynamickými ukážkami profesionálni vojaci z 12. mechanizovaného práporu Nitra a zo ženijného práporu Sereď.

Čítať ďalej
  • 13.08. 2020
  • 1. mb

„Stanovačka“ so ženistami

„Nájdi si svoj domov“ je názov programu, v rámci ktorého Centrum pre deti a rodiny (ďalej len CDaR) zo Serede v spolupráci so Ženijným práporom Sereď zažili týždennú „stanovačku“ plnej aktivít s vojakmi, ako nikdy predtým.

Čítať ďalej
  • 13.08. 2020
  • žpr

Ženisté na Boleticích cvičili střelbu,

ale i bourali hráze


Ničení hráze vodní nádrže, přípravu mostu k demolici nebo vytváření minových polí si procvičili vojáci rot bojové ženijní podpory 151. ženijního praporu ve vojenském újezdu Boletice. V rámci komplexního polního výcviku se se první srpnový týden společně s dalším rotami zdokonalovali v mnoha oblastech – od střelecké, přes chemickou až po samotné trhání.

Čítať ďalej
  • 12.08. 2020
  • Armáda ČR

Knižné novinky