ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Pracovné stretnutie Veliteľa pozemných síl

s Náčelníkom vojenskej kancelárie Prezidenta SR


Dňa 6. decembra 2022 sa na Veliteľstve pozemných síl v Trenčíne konalo pracovné stretnutie veliteľa pozemných síl generálmajora Ivana Pacha s náčelníkom vojenskej kancelárie Prezidenta Slovenskej republiky generálporučíkom Vladimírom Šimkom.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2022
  • Pozemné sily OS SR

Komplexný štábny nácvik 14. prlog

V termíne od 29. novembra do 1. decembra 2022 za riadenia zástupcu veliteľa 14. práporu logistiky Topoľčany majora Jána Pásztora vykonali príslušníci Velenia a štábu práporu Komplexný štábny nácvik (KŠN). Cieľom nácviku bolo precvičiť a zladiť činnosť jednotlivých súčastí Velenia a štábu (VaŠ) pri plánovaní logistickej podpory mechanizovanej brigády v operácii na obranu územia SR.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2022
  • 14. prlog

Školáci na Zlínsku se připravovali

na mimořádné situace v rámci POKOSu


Na konci listopadu vystřídali vojáci za katedrou učitele ve Zlínském kraji. Sice tu není dislokována žádná vojenská posádka, ale děti na školách o projekt Příprava občanů k obraně státu (POKOS) ochuzeny nebyly.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2022
  • KVV Zlín

Ako využiť skúsenosti z bojov na Ukrajine?

Vojnový konflikt za našimi východnými hranicami na Ukrajine priniesol pre vojenských odborníkov množstvo nových poznatkov a výziev. Každá armáda sa ich snaží vo svojej príprave využiť a poučiť sa z nich. Ani naša vojenská polícia nie je výnimkou.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2022
  • Vojenská polícia

Knižné novinky