ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Odborná príprava vojenských lekárov

v špecializačnej príprave


V dňoch 1. až 5. 8.2022 sa uskutočnilo školenie vojenských lekárov v priestoroch Oddelenia výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy, Odboru špecializovaných zdravotníckych činností a vzdelávania Veliteľstva vojenského zdravotníctva, pracovisko Liptovský Mikuláš. Školenia sa zúčastnilo 9 lekárov v špecializačnej príprave.

Čítať ďalej
  • 09.08. 2022
  • Veliteľstvo vojenského zdravotníctva

Kurz první pomoci ve Vyškově

pro pracovníky tělesné přípravy


Tělesná příprava, základní (atletika, silová cvičení apod.) nebo speciální (vojenské plavání, vojenské lezení, základy přežití, boj z blízka, přesuny na ledu a sněhu), patří mezi druhy přípravy se zvýšeným rizikem vzniku přetížení a zranění. Na tělovýchovné pracovníky jsou kladeny odborné požadavky nejen z oblasti tělovýchovy, ale také z oblasti zdravotní první pomoci. Protože včasná a správně provedená první pomoc může zmírnit důsledky vážných úrazů nebo dokonce zachránit lidský život.

Čítať ďalej
  • 09.08. 2022
  • VeV-VA

Frekventanti DVP úspešne ukončili

Život v poli v podhorí Malej Fatry


Šiesty júlový deň už po štvrtýkrát prekročilo brány Základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ZaVaMD) v Martine 70 občanov Slovenskej republiky, z toho 41 mužov a 29 žien, ktorí boli prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy (DVP). Koncom prvého týždňa augusta v príprave pokračuje 63 vojakov.

Čítať ďalej
  • 09.08. 2022
  • Pozemné sily OS SR

Úspešné česko – slovenské streľby mínometov

V posledný júlový týždeň sa v priestoroch Centra výcviku Lešť uskutočnili spoločné streľby českých a slovenských vojakov z mínometov. Zúčastnili sa ich príslušníci mínometnej batérie 41. mechanizovaného práporu Žatec Armády Českej republiky a mínometnej čaty 22. mechanizovaného práporu Michalovce.

Čítať ďalej
  • 08.08. 2022
  • Pozemné sily OS SR

AČR ani POKOS nemají v létě prázdniny

Sotva na konci školního roku utichla jihočeská kolbiště krajské branně vědomostní soutěže „Zvedněme děti od počítačů“ i její finále v legionářské soutěži Battlefield, kam si pro krásné třetí místo dojelo úspěšné družstvo ze ZŠ obce s rozšířenou působností Blatná, děti ze školních lavic vyrazili za dlouho očekávaným odpočinkem, ale i dalším prázdninovým dobrodružstvím.

Čítať ďalej
  • 08.08. 2022
  • KVV České Budějovice

Knižné novinky