Rheinmetall dodal do Austrálie prvých 25 Boxerov

Spoločnosť Rheinmetall oznámila, že dodala prvých 25 prieskumných bojových vozidiel Boxer 8x8 austrálskej armáde. Odovzdanie sa uskutočnilo v rámci druhej fázy projektu modernizácie bojových prieskumných prostriedkov LAND 400 v hodnote 5,2 miliardy dolárov.

Austrálsky minister obrany Peter Dutton navštívil centrum vojenských vozidiel MILVEHCOE, ktoré prevádzkuje spoločnosť Rheinmetall Defence Australia v Redbanku v štáte Queensland, aby si prezrel vozidlá Boxer.

Rheinmetall dodá miestnym ozbrojeným silám celkovo 211 vozidiel Boxer 8x8 v niekoľkých rôznych verziách, z toho 131 bude vo variante prieskumného bojového vozidla. Tieto vozidlá nahradia austrálske ľahké obrnené vozidlá (ASLAV) v druhej fáze projektu LAND 400. Dodanie prvých 25 jednotiek umožňuje armáde dosiahnuť počiatočnú operačnú spôsobilosť v súlade s jej plánom. Spoločnosť Rheinmetall tiež prechádza na novú úroveň druhej fázy programu LAND 400.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Defence Australia Gary Stewart uviedol, že schopnosť prežitia a mobilita vozidla Boxer boli rozhodujúce pre austrálsku obrnenú pechotu.

„Boxer ponúka schopnosti, ktoré umožnia armáde bojovať, prežiť a víťaziť na moderných, komplexných bojiskách dnes aj v budúcnosti,“ povedal Gary Stewart. „Rheinmetall zároveň poskytuje austrálskym obranným silám moderné bojové prostriedky a spoluvytvára suverénnu priemyselnú kapacitu v oblasti konštrukcie a výroby bojových vozidiel.“

Gary Stewart ďalej informoval, že dodanie týchto prvých vozidiel bolo možné vďaka využitiu existujúcich výrobných liniek v Nemecku. Výroba prebiehala v rámci plánovaného transferu technológií, ktorého zámerom je, aby sa austrálsky personál a dodávatelia oboznámili s výrobnými procesmi veľmi zložitých vojenských vozidiel.

V Nemecku v súčasnosti pracuje približne 30 zamestnancov spoločnosti Rheinmetall Defence Australia priamo z Austrálie. Pracujú v závodoch spoločnosti Rheinmetall a preberajú vedomosti a skúsenosti od svojich nemeckých kolegov. To prehlbuje úzku spoluprácu a partnerstvo pri výrobe vozidiel pre austrálsku armádu.

„Austrálski inžinieri, projektoví manažéri, zvárači, technici, školitelia a ďalší žijú a pracujú so svojimi kolegami v Nemecku, aby sa bližšie oboznámili s tým, čo a ako robí Rheinmetall, a aby si prehĺbili svoje skúsenosti s týmito výrobkami. Je to veľmi dôležité, pretože takto získajú príslušné zručnosti a certifikáty, ktoré sú potrebné na prenos odborných znalostí a duševného vlastníctva do Austrálie,“ pokračoval Gary Stewart.

„Takto chceme naštartovať a vytvoriť základňu pre suverénnu austrálsku výrobu. Navyše budeme spolupracovať s austrálskym sektorom TAFE a univerzitami. Cieľom je zabezpečiť trvalú a priamu linku z našich vzdelávacích inštitúcií do priemyslu a výroby vojenských vozidiel. To umožní absolventom pochopiť, čo robíme dnes, aby boli pripravení čeliť výzvam budúcnosti.“

Centrum vojenských vozidiel MILVEHCOE zohráva ústrednú úlohu v programe austrálskeho priemyslu Boxer (AIC). Rheinmetall bude pracovať na návrhu, výrobe a testovaní austrálskych vozidiel Boxer a výcvikových systémov, školení operátorov a ďalšej podpore.

MILVEHCOE má poskytnúť suverénne centrum, v ktorom môžu obranné, priemyselné a výskumné organizácie inovovať a spolupracovať na austrálskej verzii vozidiel Boxer a ďalších obranných programoch.

Vývojové, výrobné a integračné práce v MILVEHCOE sú v plnom prúde – v hlavnom výrobnom centre sa uvádzajú do prevádzky jednotlivé zariadenia a komponenty. Ide o kľúčové prvky v oblasti prenosu technológií po tom, ako začne výroba vozidiel Boxer v Austrálii. Tá je naplánovaná po uvedení výrobnej linky v stredisku MILVEHCOE do prevádzky.

Zvolený prístup k AIC umožnil spoločnosti Rheinmetall urýchliť zapojenie austrálskych spoločností do výroby prvých 25 vozidiel. Spoločnosť Rheinmetall uzavrela dohody o dodávkach výrobkov a služieb s viac ako 20 miestnymi spoločnosťami, čím zabezpečila, že domáce malé a stredné podniky vyrábajú a dodávajú komponenty pre každé austrálske vozidlo Boxer.

Boxer – všestranný a osvedčený v boji
Boxer je ťažký kolesový obrnený transportér 8x8, ktorý sa vyznačuje modulárnou konštrukciou – na spoločnú podvozkovú platformu možno namontovať akúkoľvek účelovú nadstavbu. Táto všestrannosť je základom rýchleho rozšírenia variantov Boxer. Plánujú sa tiež nové varianty a modernizácia. K dnešnému dňu majú štyri členské štáty NATO objednávky na približne 1200 týchto vozidiel vo viac ako 20 rôznych konfiguráciách: konkrétne Nemecko, Holandsko, Litva a Spojené kráľovstvo. Okrem toho Austrália – blízky partner NATO – si objednala celkovo 211 vozidiel Boxer v niekoľkých verziách, z ktorých prvé už bolo dodané.

Text: Rheinmetall /red
Ilustračné foto: Australian Defence Force a Rheinmetall

Knižné novinky