Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície

V súlade s plánom Hlavných úloh a základných opatrení sa v piatok 30. apríla 2021 v priestoroch zasadačky Vojenskej polície uskutočnila Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície za účasti hlavných funkcionárov. Hlavným bodom rokovania bolo vyhodnotenie činnosti za 1. štvrťrok 2021.

V priebehu pracovnej porady - riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Valentín Cebo vyslovil slová uznania riaditeľovi odboru policajného výkonu Prešov pplk. Ing. Františkovi Hámorovi a vedúcemu oddelenia policajných činnosti odboru policajných činností pplk. Ing. Romanovi Savkovi pri príležitosti ich odchodu do zálohy a udelil im Medaile Vojenskej polície I. stupňa za osobitné zásluhy o rozvoj Vojenskej polície. Z rúk kolegov prijali vecné dary ako spomienku na spoločne strávené roky v službe. Medailu riaditeľa Vojenskej polície II. stupňa za kvalitné plnenie služobných povinnosti udelil riaditeľ kpt. Mgr. Miroslavovi Merčiakovi a nrtm. Miroslavovi Andrejovi pri príležitosti ich skončenia služobného pomeru.

Riaditeľ Vojenskej polície do funkcie riaditeľa odboru policajného výkonu v Prešove ustanovil pplk. Ing. Martina Joneka a do funkcie vedúceho oddelenia policajných činnosti odboru policajných činností mjr. Ing. Róberta Bajzíka. Novo ustanoveným prajeme veľa energie, vytrvalosti a trpezlivosti počas napĺňania pracovných povinností v dnešnej náročnej a uponáhľanej dobe.

Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a za vykonanú prácu riaditeľ Vojenskej polície poďakoval aj ďalším vojenským policajtom a udelil im medaile riaditeľa Vojenskej polície za osobitné zásluhy o výstavbu a rozvoj Vojenskej polície a kvalitné plnenie služobných povinností.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky