Stretnutie s primátorkou mesta Prešov

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová prijala dňa 21. apríla 2021 veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovníka Slavomíra Verčimáka na prvom spoločnom pracovnom stretnutí v priestoroch mestského úradu Prešov.

Pracovné stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére, počas ktorého pani primátorka zhrnula spoločné aktivity s 2. mechanizovanou brigádou a poďakovala za dlhoročnú spoluprácu. Veliteľ 2. mb plukovník Slavomír Verčimák pripomenul, že úspešná vzájomná spolupráca s predstaviteľmi mesta Prešov má nezastupiteľné miesto pri napĺňaní cieľov a vízií vo vedení 2.mechanizovanej brigády. Zároveň vyjadril presvedčenie, že vďaka vzájomnej spolupráci založenej na úcte, podpore a porozumení budú oporou pre všetkých obyvateľov a spoločne prispejú k šíreniu dobrého mena mesta Prešov.

Text: npor. Mgr. Barbora Dikyová /r
Foto: 2. mechanizovaná brigáda Prešov, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky