Generál Opata ocenil nejlepší absolventy

kurzu gšt a kurzu pro vyšší důstojníky


Kurz generálního štábu a kurz pro vyšší důstojníky, které pořádá Univerzita obrany, patří k celoživotnímu vzdělávání armádních důstojníků. Jejich nejlepší absolventy ocenil náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata věcnými dary.

Slavnostního ceremoniálu, který se konal v úterý 20. dubna v budově Generálního štábu, se zúčastnila také rektorka – velitelka Univerzity obrany plukovnice gšt. Zuzana Kročová. Ta ocenila nejpilnější vojáky medailí Univerzity obrany.

„Příprava a vzdělávání patří k profesnímu růstu každého vojáka. Současné rychle se měnící prostředí nás nutí reagovat na nově vznikající bezpečnostní hrozby. Armáda potřebuje zkušený a vycvičený personál, který neustále zvyšuje svoje teoretické znalosti i praktické dovednosti,“ zhodnotil armádní generál Aleš Opata.

Plukovnice gšt. Zuzana Kročová připomněla význam vzdělávání ve všech typech karierových kurzů, které připravuje Univerzita obrany a zdůraznila, že kurzy vyšších důstojníků a kurzy generálního štábu slouží nejen k získání dalšího potřebného vzdělání, ale jsou i významnou platformou pro předávání zkušeností získaných v praxi u vojenských útvarů do akademické sféry.

Nejlepšími účastníky 38. kurzu generálního štábu „brigádního generála Františka Moravce“ se stali podplukovníci gšt. Aleš Tesař a Miroslav Pohanka. Výborných studijních výsledků během 39. kurzu generálního štábu „armádního generála i. m. Karla Janouška“ dosáhli plukovníci gšt. Ladislav Stolárik a Jiří Adamec. Nejaktivnější přístup během studia kurzu vyšších důstojníků P1 prokázali majorka Jitka Opravilová a major Vít Přemyslovský. Majoři Aleš Štancl a Petr Šiler excelovali na kurzu vyšších důstojníků K1.


Kurz generálního štábu
Program celoživotního vzdělávání je určen pro vyšší důstojníky v hodnosti podplukovníka, mající předpoklady pro zastávání velitelských a řídících funkcí s požadovaným nejvyšším vojenským vzděláním poskytovaným na národní úrovni. Kurz je společný pro všechny odbornosti.


Kurz pro vyšší důstojníky
Program celoživotního vzdělávání je určen pro důstojníky v hodnosti kapitána, mající předpoklady pro výkon velitelských a štábních funkcí na služebních místech pro vyšší důstojníky. Kurz je společný pro všechny odbornosti.


Nejlepší absolventi:
- podplukovník gšt. Mgr. Aleš Tesař, Univerzita obrany Brno (38. KGŠ-K)
- plukovník gšt. Ing. Ladislav Stolárik, zástupce velitele 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice (39. KGŠ-P)
- podplukovník gšt. prof. RNDr. Miroslav Pohanka Ph.D., DSc., Univerzita obrany Brno (38. KGŠ-K)
- plukovník gšt. Ing. Jiří Adamec, náčelník štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov (39. KGŠ-P)
- majorka Ing. Jitka Opravilová, 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava (KVD-P1)
- major Ing. Aleš Štancl, 24. základna dopravního letectva Praha – Kbely (KVD-K1)
- major Ing. Vít Přemyslovský, 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava (KVD-P1)
- major Ing. Petr Šiler Ph.D., 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava (KVD-K1)

Na další snímky se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text: pplk. Vlastimila Cyprisová /r
Foto: prap. Petr Dohnal, Armáda ČR

Knižné novinky