Život vojaka v operácii UNFICYP, 1. časť

MOLO a SCAMLO


Systém styčných dôstojníkov vznikol v operácii UNFICYP v roku 2004, keď došlo k redukcii vojenského personálu a vznikla potreba vytvoriť trvalý komunikačný kanál medzi UNFICYP a opozičnými silami s cieľom podporiť vzájomnú dôveru a spoluprácu a trvalý dialóg pri riešení možných incidentov v nárazníkovej zóne.

Takéto skupiny styčných dôstojníkov a tímov vznikli na veliteľstve UNFICYP, v jednotlivých sektoroch a rovnako aj u opozičných síl s cieľom pozorovať a vyjednávať. Pôvodne bolo v rámci Sektora 4 vytvorených 5 styčných tímov po 2 dôstojníkoch a vytvoril sa tzv. sektor pozorovateľov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: SLOVCON UNFICYP, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky