V michalovských kasárňach prešiel obnovou

a modernizáciou ďalší z objektov


Minister obrany SR Jaroslav Naď v piatok 16. apríla v rámci pracovných výjazdov do jednotlivých útvarov a zariadení OS SR, ktoré pravidelne absolvuje od nástupu do funkcie, opäť navštívil vojenské útvary v Michalovciach.

Cieľom bolo zistiť reálny stav a pokrok v plánovaných investičných akciách, ktorými chce súčasné vedenie rezortu obrany napraviť dlhodobo nevyhovujúce podmienky zdedenej infraštruktúry, do ktorej sa roky neinvestovalo. Počas uplynulých mesiacov prešla v michalovských mestských kasárňach obnovou a rekonštrukciou jedna z budov, ktorá bola v zlom stavebno-technickom stave a nevyhovovala tiež súčasne platným hygienickým ani bezpečnostným normám.

„Keď sa chce, tak sa naozaj dá – jednoducho to, čo sme si stanovili ako jeden z našich prioritných cieľov – zlepšenie každodenných podmienok výkonu služby vojakov, sa postupne stáva realitou. Pred nami je ešte množstvo práce, avšak verím, že naše úsilie prinesie želaný výsledok, čo ocenia predovšetkým profesionálni vojaci, pre ktorých to celé robíme,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď. Taktiež doplnil, že zrekonštruovaná päťpodlažná budova bola nadobudnutá v roku 1933 a cena realizačných stavebných prác je vo výške 2 592 000 eur vrátane DPH.

Predmetom investičnej výstavby bola komplexná rekonštrukcia a prestavba budovy č. 2 v Mestských kasárňach v Michalovciach, ktoré sú súčasťou 22. mechanizovaného práporu, a to na administratívnu budovu s cieľom vytvoriť vhodné a legislatívnym podmienkam vyhovujúce administratívne, hygienické a ďalšie priestory pre 470 príslušníkov OS SR, ako aj skladové priestory. Nové priestory zodpovedajú súčasným požiadavkám pre kancelárie, šatne mužstva, kaplnku, zbrojné a muničné sklady, sklady výkonných poddôstojníkov, sociálne zariadenia, umyvárne, posilňovňu, ako aj učebne a kuchynky.

Súčasťou stavebných úprav bola napríklad realizácia zateplenia fasády, nová plynová kotolňa, rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie, výmena elektroinštalačných rozvodov, nové vrstvy podláh a omietok stien, nová strecha, ale napríklad aj moderná bleskozvodová sústava. Zároveň bola demontovaná stará mobilná kotolňa.

Súčasťou pracovného výjazdu bola aj návšteva Vojenského výcvikového priestoru Kamenica nad Cirochou. „Havarijný stav infraštruktúry, vykurovanie budov z rozpadnutej unimobunky s viac ako štyridsaťročnými pecami na uhlie. To bola realita, s ktorou museli vojaci ,bojovaťʻ. Som rád, že sa veci hýbu a nová kotolňa spĺňa bezpečnostné požiadavky. Bolo to nemysliteľné. Aj tu budeme ešte investovať, aby sme pomohli v čo najväčšej možnej miere,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

V rámci investičnej výstavby a rozvoja infraštruktúry Ministerstvo obrany SR postupne vyčlenilo na modernizáciu a rekonštrukciu jednotlivých budov v Mestských kasárňach a Dukelských kasárňach sumu v celkovej hodnote 4 126 800 eur vrátane DPH. Ide o rekonštrukciu budov č. 2 a 20 v rámci Mestských kasární, ako aj o zvýšenie energetickej efektívnosti budov č. 1, 2, 3 a 6 v Dukelských kasárňach v Michalovciach.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Knižné novinky