V Lešti sa Trebišovčania pripravovali na Bosnu

Vyčlenení príslušníci trebišovského motorizovaného práporu absolvovali počas druhého aprílového týždňa v priestoroch Centra výcviku Lešť praktickú prípravu. Podľa riadiaceho zamestnania, veliteľa čaty poručíka Erika Jaroša, sa aj takýmto spôsobom postupne pripravujú na úspešné zvládnutie certifikácie – previerky bojovej pripravenosti CREVAL.

Tá je predpokladom ich vyčlenenia v rámci tzv. Záložných síl okamžitého nasadenia (IR – Intermediate Reserve Force), vyčlenených SR na plnenie úloh pre operáciu EUFOR ALTHEA na území Bosny a Hercegoviny. Nahradia v tejto úlohe pôvodne určené sily Spojeného kráľovstva, keďže koncom uplynulého roka táto krajina ukončila svoje členstvo v Európskej únii. V pohotovosti pre nasadenie budú od 1. júla 2021 do konca júna budúceho roku. Za toto obdobie jednotka absolvuje udržiavací výcvik na území Slovenska a dva razy sa zúčastní na cvičení s partnerskými armádami v Bosne a Hercegovine.

Veliteľ práporu podplukovník Jozef Molčan pripomína: „Doterajšia príprava sa uskutočnila najmä v posádkových vojenských cvičiskách. Vzhľadom na plnenie úloh, spojených s opatreniami Covid-19, jednotka cvičí po častiach. Pri príprave jednotky intenzívne využívame spoluprácu s Veliteľstvom pre špeciálne operácie Trenčín, najmä ich skúsených inštruktorov. Spolupracujeme aj s príslušníkmi Vojenskej polície, predovšetkým v oblasti zvládania davu. Veľa praktických skúseností nám poskytol aj zástupca veliteľa martinského mechanizovaného práporu major Marián Golis, ktorý pred pár rokmi v rámci roty IR v operácii ALTHEA pôsobil. Pre náš útvar, ktorý nemá doposiaľ dlhú tradíciu, vznikol pred piatimi rokmi, je zaradenie do Záložných síl okamžitého nasadenia veľkým vyznamenaním i výzvou. Bude to zároveň aj prvá zahraničná výcviková skúsenosť.“

Príslušníci trebišovského motorizovaného práporu sú od prvého januára 2020 súčasťou Síl pre špeciálne operácie. Aj v príprave na plnenie úloh vyčlenenej roty IR pre sily EUFOR v Bosne a Hercegovine využívajú bohaté skúsenosti, ktoré v operáciách medzinárodného krízového manažmentu získali najmä príslušníci žilinského 5. pluku špeciálneho určenia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, MO SR via Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie Trenčín, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky