V tankovom prápore sa povyšovalo

Dňa 30. marca sa za prítomnosti veliaceho poddôstojníka 2. mechanizovanej brigády štábneho nadrotmajstra Martina Bernátha vykonal slávnostný akt povýšenia do vyššej vojenskej hodnosti.

Do vojenskej hodnosti nadrotmajstra bol povýšený rotmajster Pavol Süč, ktorý je veliacim poddôstojníkom 2. tankovej roty. Tento akt sa konal v miestnosti cti a slávy posádky Trebišov. Po prečítaní personálneho rozkazu, za prítomnosti veliaceho poddôstojníka tankového práporu nadrotmajstra Ladislava Vassa a veliacich poddôstojníkov rôt a čiat, veliaci poddôstojník 2. mechanizovanej brigády štábny nadrotmajster Martin Bernáth symbolicky vymenil hodnostné označenie.

Vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol prácu poddôstojníckeho zboru a zaželal nadrotmajstrovi Pavlovi Süčovi veľa úspechov v ďalšej kariére. V budúcnosti budú pred tankový prápor kladené náročné úlohy, a preto je potrebné, aby v jeho štruktúre pôsobili skúsení vojaci, ktorí sa so cťou a entuziazmom budú podieľať na čo najlepšom splnení výcvikových úloh.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Tankový prápor 2. mechanizovanej brigády Trebišov

Knižné novinky